Rumoer over ratten

Klaas Jan van der Bent —  24 augustus 2011

Vorig jaar kwamen bij ons meldingen binnen over overlast door ratten. Met name in Katwijk aan Zee bleken op meerdere plekken meldingen te zijn.

Overlast ratten Katwijk

Ratten vormen vooral overlast als ze de huizen binnenkomen of zorgen voor verzakking van straten en schade aan de riolering. Het is niet altijd duidelijk waar nu de scheidslijn ligt tussen de verantwoordelijkheid van de melder van de overlast en de gemeente. Dit kan tot veel onbegrip leiden bij mensen die deze overlast ervaren. In ieder geval is het belangrijk om overlast te melden bij de gemeente. Zo kan in kaart gebracht worden of er structurele problemen zijn die om ingrijpen vragen.

De gemeente heeft ook afspraken gemaakt met een ongediertenbestrijder die ingeschakeld kan worden voor advies of de daadwerkelijke bestrijding.

Op zich lijkt alles dus netjes geregeld te zijn ware het niet dat we, inmiddels een jaar later, op de hoogte worden gebracht van vergelijkbare klachten. Voor ons is dit aanleiding om wat dieper in deze materie te duiken. We hebben inmiddels vragen gesteld over de klachten die bekend zijn, de informatievoorziening en de manier van bestrijden. Heeft u opmerkingen of suggesties? Dan kunt u ze als reactie kwijt of u kunt ons een mailtje sturen.

Update: een interview met Klaas Jan van der Bent over dit onderwerp op RTV Katwijk is te beluisteren op http://www.rtvweeknieuws.nl/?p=4137.

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.

2 reacties aan Rumoer over ratten

  1. Mw. C. de Groot 5 september 2011 at 10:40

    Geachte heer van der Bent,

    Het doet mij genoegen eindelijk beweging in de zaak omtrent het rattenprobleem te zien. Zelf ben ik woonachtig op de Schelpendam en waarschijnlijk is u reeds bekend dat we daar al enige tijd last hebben van ratten. 2 jaar geleden zijn wij voor het eerst geconfronteerd met dit probleem en hebben wij op toen op aanraden van de gemeente katwijk Dhr.A. Nijgh ingeschakeld. Die heeft ons hiermee toen zeer goed geholpen. Inmiddels zijn we 2 jaar verder en hebben wederom last van dit ongedierte gehad. Met de hulp van Dhr. A. Nijgh (ongedierte bestrijding) hebben we dit gezamelijk met de buren aan proberen te pakken. Door de firma van Klaveren hebben we d.m.v. camera’s het riool bekeken op een 2 tal woningen na en waar nodig klemmen en vergif neergelegt. Dit in het bijzijn van een medewerker van de Gemeente. Zoals u misschien bekent is is Dhr. A. Nijgh jaren in dienst geweest bij de Gemeente Katwijk om met name het ongedierte te bestrijden en heeft daarmee jarenlange ervaring opgedaan en is een echte kenner op dit gebied en zeker in Katwijk. Helaas maakt de gemeente Katwijk geen gebruik meer van zijn diensten wat ik echt niet kan begrijpen. Hij heeft zich de laatste maanden enorm ingezet voor diverse bewoners van de Schelpendam waar men ook zeer blij mee is. Hij heeft het balletje behoorlijk laten rollen richting gemeente Katwijk toe en dankzij hem gaat men er nu ook verder mee. Wat schetst nu mijn verbazing dat wanneer wij wederom een probleem zouden krijgen met ratten wij hiervoor niet meer Dhr. A. Nijgh mogen benaderen maar alleen contact op moeten nemen met de Gemeente Katwijk die vervolgens iemand stuurt die zij in dienst hebben om het ongedierte te bestrijden. En zo krijg Dhr. A. Nijgh op z’n boers gezegt een schop onder z’n kont. Wat mij betreft verdient Dhr. A. Nijgh een dank je wel, een grote bos bloemen voor zijn behoorlijke inzet en een luisterend oor van de gemeente Katwijk. Iemand die op zo’n manier aan de kant wordt gezet hoewel hij zo begaan is met dit probleem en tenslotte wel de bewoners van de gemeente Katwijk zo goed mogelik probeert te helpen zonder daar eigen belangen in te hebben moeten we koesteren. Mijn suggestie zou dan ook zijn gebruik te maken van de kennis van Dhr. A. Nijgh en dit samen op te lossen want ik heb in de loop van de maanden wel gemerkt dat gemeente katwijk zich niet realiseerd wat het probleem eigenlijk inhoudt en hoe men dit daadwerkelijk moeten bestrijden.

    Met vriendelijke groet

    Coriena de Groot

  2. Ook in de Koestal heeft men last van ratten, begin juli hebben wij (inwoners van de Pr. Mauritlsaan) naar de gemeente gebeld over ratten- en stankoverlast. Er kwam iemand van de ongedierte bestrijding langs (namens de gemeente). Die heeft een paar blokjes met gif onder de vloer opgehangen. Aan die stank kon hij niets doen, zei hij. We hebben Dunavie ingeschakeld (eigenaar van de woningen). Vervolgens kwam de Mol rioolservice en heeft onder een woning gekeken hoe het riool eruitzag. Dit bleek in slechte staat maar was niet kapot. De stank werd alleen maar erger. Er is weer contact geweest met de gemeente. De ongedierte bestrijder kwam langs, heeft onder de vloer gekeken en zag niets!! Vervolgens heeft hij met een chemische stof in de kast en kelder gespoten met als gevolg dat alle levensmiddelen weggegooid konden worden. De stank werd zo erg (er was niet meer in te woning te leven) dat op een zondagmorgen de kleinzoons van de bewoner van nummer 5 , de vloer hebben opengebroken en er drie ratten in vergaande staat van ontbinding hebben weggehaald (gevolg: een vloerkleed dat weggegooid kon worden). Maandag opnieuw naar Dunavie gebeld. Zij hebben contact opgenomen met Dhr. Nijgh. Het riool onder nummer 5 werd nu ook geinspecteerd, hier bleek een gat in te zitten, dit is inmiddels verholpen. Er werden toen ook nog 6 dode ratten verwijderd. Dhr. Nijgh kwam ook om de paar dagen kijken en heeft ons erg goed geholpen, ik ben het dan ook helemaal eens met Coriena de Groot, we hebben heel veel aan hem te danken. Van de rattenbestrijder van de gemeente hoorden we niets meer terwijl hij beloofd had iedere week terug te komen. We hebben contact opgenomen met de gemeente en een klacht neergelegd. Als antwoord kregen we dat de rattenbestrijder van de gemeente geslaagd was met heel hoge cijfers en hij heel goed in zijn werk is. Wij hebben hier een andere mening over. Hij hangt blokjes met gif op,om vervolgens niet meer terug tekomen, ook ruimt hij de dode ratten niet op. Ook heeft de bewoner van nummer 5 (een mevrouw van 78 jaar)tot twee maal toe een vliegenplaag in de woning gehad. Al met een al een zomer waar we niet met plezier op terugkijken. De bestrijder van de gemeente is nog eenmaal teruggeweest na 6 weken, hij heeft nog even naar de blokjes gif gekeken, die aangevreten waren en is toen weggaan. Het probleem was opgelost, zei hij. Wij zitten met een enorme kater en een behoorlijke schadepost. Inmiddels is het riool in de Koestal geinspecteerd, we zijn zeer benieuwd wat hier verder gaat gebeuren.