Nieuw subsidiebeleid krijgt vorm

Klaas Jan van der Bent —  23 augustus 2011

Deze raadsperiode wil de gemeenteraad van Katwijk een nieuw subsidiebeleid op poten zetten.

gemeentehuis katwijk

Het oude beleid is al langer onderwerp van discussie geweest. Vaak was niet duidelijk wie nu waarom wel of niet subsidie kreeg. Deze willekeur was voor een deel het gevolg van het niet gelijktrekken van het subsidiebeleid van de oude gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Het is dus de hoogste tijd om zes jaar na dato nu eens met resultaten te komen.

Tijdens een bijzondere commissievergadering hebben alle partijen op eigen wijze een schot voor de boeg gegeven wat volgens hen de belangrijke punten moeten zijn in een nieuw beleid. Deze visies zijn door de ambtenaren vertaald tot een eerste concept. Samen met CDA, GB, PvdA heeft de ChristenUnie in een klankbordsessie hierover gediscussieerd. Het was een constructieve bijeenkomst waar bleek dat veel hoofdlijnen op draagvlak kunnen rekenen. Toch zijn er nog genoeg onderwerpen die nog een flinke politieke discussie nodig hebben om tot beleid vertaald te kunnen worden.

Terugkerende wens is dat het vooral helder moet zijn. Het moet duidelijk zijn welke partij gebruik maakt van subsidie en op welke manier dat gebeurt. Voor de ChristenUnie is het daarbij ook van belang om daar als gemeente doelen aan te verbinden. Het benoemen van concrete doelen brengt scherpte in het beleid. Verder werd er gediscussieerd over de vraag in hoeverre een vereniging zelf mag bepalen op welke wijze de subsidie wordt besteed. En hoe we de administratieve lasten kunnen verlichten terwijl we toch voldoende vertrouwen hadden dat de goede dingen worden gedaan. En hoe verdeel je een beperkte hoeveelheid subsidie als meerdere partijen deze subsidie een aanvraag indienen?

Een eerste antwoord op deze vragen zal binnen enkele weken opnieuw besproken worden. Het resultaat zal uitgebreid in de commissie worden besproken. Daar zal de politieke discussie zich voornamelijk richten op de echte geschilpunten. Op deze manier krijgt het beleid op een voortvarende manier vorm. Verder zal nog inzichtelijke moeten worden gemaakt wat de consequenties zijn voor de bestaande subsidies. Het nieuwe subsidiebeleid lijkt dus goed op koers te liggen.

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.