ChristenUnie wil debat over Drank- en Horecawet

Gert Varkevisser —  13 juli 2011

Op 30 juni 2011 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een wijziging van de Drank- en Horecawet. De maatregelen waarmee de Tweede Kamer akkoord is gegaan zijn een steun in de rug van gemeenten die het schadelijk alcoholgebruik onder jongeren willen terugdringen en overlast door overmatig alcoholgebruik willen voorkomen.

De ChristenUnie heeft zich in de landelijke en lokale politiek hard gemaakt voor stevige maatregelen tegen schadelijk en overmatig alcoholgebruik. De risico’s van overmatig alcoholgebruik zijn te groot om te negeren. Op gebied van gezondheid kan overmatig alcoholgebruik leiden tot onherstelbare hersenschade, verslaving, kanker en vervroegde dementie. Op gebied van veiligheid kan overmatig alcoholgebruik leiden tot geweld, overlast en ongelukken.

Met de wijziging van de Drank- en Horecawet krijgt de gemeente Katwijk de mogelijkheid om:

 • jongeren onder de 16 jaar te beboeten als zij alcohol bij zich hebben op straat, in de horeca en in sportkantines;
 • supermarkten die herhaaldelijk alcohol verstrekken aan jongeren onder de 16 jaar tijdelijk te verbieden alcohol te verkopen;
 • vroeger uitgaan te bevorderen door regels te stellen over het tijdstip waarop jongeren niet meer een horecaonderneming binnen mogen;
 • prijsacties in supermarkten en happy hours in de horeca tegen te gaan;
 • regels te stellen aan sportkantines, verenigingen en buurthuizen over het schenken van alcohol;
 • de administratieve handelingen voor ondernemers inzake vergunningaanvragen te vereenvoudigen.

De ChristenUnie wil naar aanleiding van de wijziging van de Drank- en Horecawet een debat met het college en de andere politieke partijen over de toepassing van de in de wet genoemde mogelijkheden voor Katwijk. De mogelijkheden die de gemeente krijgt zijn van invloed op het alcoholbeleid, het horecabeleid, het veiligheidsbeleid, het evenementenbeleid en het sportbeleid. Deze onderwerpen staan in het najaar op de agenda van de gemeenteraad. De ChristenUnie heeft het college een aantal vragen gesteld naar aanleiding waarvan het debat met het college en de politieke partijen gevoerd zal worden. Op deze manier wordt ook invulling gegeven aan de passage uit het coalitieakkoord van CDA, ChristenUnie en VVD waarin staat dat Katwijk een actief en integraal alcoholbeleid hanteert en het college aan de slag gaat met nieuwe wetgeving.

Klik hier voor de vragen die aan het college zijn gesteld.

Beluister ook het interview op RTVKatwijk.

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.

2 reacties aan ChristenUnie wil debat over Drank- en Horecawet

 1. H. de Mooij 21 juli 2011 at 12:20

  Geachte heer- mevrouw,

  bij het lezen van uw vragen aan het college miste ik een toespeling op gemeentebeleid gericht op ouders van jongeren. Regelmatig verschijnen er publicaties in de media, waarin melding wordt gemaakt van onderzoek dat uitwijst dat afhankelijkheidsproblemen veel minder voorkomen bij jongeren van wie de ouders stelselmatig wijzen op de gevaren van alcohol-gebruik. Ik vind dat je elke gelegenheid moet aangrijpen om ouders te wijzen op dit aangetoonde feit. Je zou een toespeling kunnen lezen in de tweede vraag onder de noemer ‘burgers’, maar dit is mij wat te matig.
  Wellicht leent deze uitwerking van deze wet zich hier niet voor, maar dan is het wel weer een aanleiding om het college op te roepen haar beleid richting ouders rond deze problematiek blijvend aan te scherpen, want daar ligt de belangrijkste sleutel tot verbetering. Zij hebben het meeste belang bij kinderen zonder afhankelijkheidsproblemen. In de horeca zullen mensen het goed bedoelen, maar de branche heeft natuurlijk boter op het hoofd. De verkopen is hun bron voor hun eerste levens-behoefte en dat geven zij nooit op.
  Dat geeft te denken.

  Met vriendelijke groet,

  Henny de Mooij,

  • Gert Varkevisser 22 juli 2011 at 12:40

   Geachte heer De Mooij,

   Hartelijk dank voor uw reactie. U heeft absoluut gelijk dat ook ouders een rol spelen in het tegengaan van overmatig drankgebruik en/of het uitstellen van het drankgebruik door jongeren. De ChristenUnie heeft daar zeer zeker aandacht voor. Met de vraag aan het college over de wijze waarop onder andere burgers worden betrokken, wordt inderdaad ook de ouders bedoeld. Het begrip burgers omvat voor ons naast de ouders ook de jongeren zelf. In het debat dat zal volgen zal de ChristenUnie ook expliciet aandacht vragen voor de rol van ouders. Overigens kunt in de eerder geplaatste bijdragen over dit onderwerp (22 februari 2010 en 1 mei 2011) lezen dat wij vinden dat ouders geinformeerd moet worden over de gevaren van het alcoholgebruik en het uitnodigen van ouders voor een gesprek op het gemeentehuis als blijkt dat hun kind is aangetroffen met alcohol terwijl dat niet is toegestaan of als blijkt dat het kind onder invloed van alcohol overlast, vernielingen of geweld pleegt.
   Wij stellen het zeer op prijs als u uw ideeen over het betrekken van ouders bij dit onderwerp met ons wilt delen.

   Met vriendelijke groet,
   namens de fractie van de ChristenUnie,
   Gert Varkevisser