Gemeenten stemmen in met gewijzigd Bestuursakkoord

Klaas Jan van der Bent —  14 juni 2011

Op het VNG-jaarcongres heeft een grote meerderheid van de gemeenten ingestemd met het bestuursakkoord tussen gemeenten en Rijksoverheid.

In aanloop naar het congres was er nog felle kritiek op het bereikte akkoord. Met name het onderdeel ‘Werk’, inclusief de afspraken over onder meer de sociale werkplaatsen, was voor veel gemeenten niet acceptabel. Op dit gebied komen veel verantwoordelijkheden bij de gemeenten te liggen. De middelen die de Rijksoverheid daarvoor beschikbaar stelt schieten echter flink te kort. De bezuiniging wordt daarmee afgewenteld op de gemeenten.

Dat was ook de aanleiding om in de gemeenteraad het onderwerp te bespreken. Voor een dergelijke belangrijke stemming had de ChristenUnie gevraagd naar het voorgenomen standpunt van het college. Vlak voor de raadsvergadering bleek inmiddels dat de belangrijkste angel uit het akkoord was gehaald en dat de VNG een aangepast akkoord aan de leden zou voorleggen.

Overigens is het verhaal daarmee nog lang niet klaar. Minister Donner stelde zich hard op en beweerde dat een gewijzigd akkoord, geen akkoord is. De ChristenUnie is het daarmee oneens. Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn zei dat het VNG-congres de enig juiste keuze heeft gemaakt voor iedereen die mensen met arbeidsbeperkingen een warm hart toedraagt. “De tijd van spierbalrollen is nu echt voorbij voor het kabinet. Laten Rutte en Donner nu naast gemeenten gaan staan om te bezien hoe ze op verantwoordelijke wijze aan hun taken inhoud kunnen geven.”

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.