Fractiedag 2011

Gerard Mostert jr. —  9 juni 2011

Afgelopen maand is de hele fractie van de ChristenUnie Katwijk een dagje “de Hei” op geweest. Beter gezegd “Het Duin” in.

diner christenunie katwijk

Nadat iedereen was aangekomen op de locatie begonnen we met een kort voorstel rondje waarin met name de coach die ons deze middag zou begeleiden kon zien welk vlees hij in de kuip had. Dat vlees bestond uit de zeskoppige fractie en de drie steunfractie leden.
Na een zegen te hebben gevraagd over de dag begonnen we met het vaststellen van de doelen die we deze middag hadden. De bedoeling was om elkaar als fractiegenoten beter te leren kennen, onze eigen identiteit helder te krijgen en zo samen op weg te gaan naar verbeteringen die we nodig hebben om nog beter de Katwijkse gemeente te kunnen dienen.

Om goede politiek te kunnen bedrijven is het goed om terug te kunnen grijpen op een basis. Voor de ChristenUnie is dat Gods woord, de Bijbel. Door te lezen uit de Bijbel kun je een christelijk identiteitsmodel maken waar je als fractie mee aan de slag kunt. Vragen als ken je jezelf als fractie en hoe vernieuw je jezelf elke keer opnieuw kwamen naar boven.
Naast het theoretische is het voor een partij als de ChristenUnie enorm belangrijk dat er ook resultaten bereikt worden en dus moeten de handen uit de mouwen worden gestoken. Om dat goed te doen hebben we met elkaar gesproken over welke doelen streef je na en op welke manier willen wij die doelen bereiken. Daarna moest ieder fractielid zichzelf presenteren om zo duidelijk te krijgen hoe we als team en als lid beter kunnen gaan functioneren.

Na het middagdeel, dat werd afgesloten met een actieplan, begaf de fractie zich naar een restaurant waar het diner werd genuttigd. Onder het genot van een heerlijke maaltijd werd er nagepraat en bijgepraat over van alles en nog wat.

Een nuttige dag die de fractie van de ChristenUnie in Katwijk veel heeft opgeleverd. Dank gaat dan ook uit naar Siebe Poutsma die ons als coach door de middag heeft geleid.

Gerard Mostert jr.

Posts

Mijn naam is Gerard Mostert, ik ben 28 jaar, en ik werk bij ProDemos in Den Haag als educatief medewerker en coach. Ik ben actief in het verenigingsleven als muzikant bij de Flora Band. De ChristenUnie is mijn partij omdat wij bouwen aan een toekomst voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ik wil mij inzetten voor een gemeente die ambitie heeft om de schepping te onderhouden en te bewaren. Samen met mijn collega raadsleden maak ik mij sterk voor een samenleving waar we oog hebben voor elkaar. Niet ik, maar wij! In mijn politieke werk geeft Gods woord mij het fundament waarop ik mijn steentje bij kan dragen.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.