Leerlingenvervoer monitoren

Atie Kuijt —  18 mei 2011

We hebben gisteren in de commissie Welzijn uitgebreid gesproken over de verordening leerlingenvervoer en de aangescherpte beleidsregels.

schoolvervoer

De reden waarom het weer op de agenda stond was omdat ouders zich zorgen maken over de gevolgen van de veranderingen in het leerlingenvervoer. Er leven veel vragen bij ouders en er is onzekerheid over de toekomst van hun kind op school. Krijgt mijn kind nog wel het juiste vervoer naar school, wat betekent de verandering voor ons gezin!

Deze vragen hielden ook ons bezig en de laatste periode is er veel gesproken met en geluisterd naar het veld. Verhalen van ouders, het speciaal onderwijs en het Platform Gehandicaptenbeleid lieten ons zien hoe moeilijk het kan zijn in gezinnen met kinderen met een handicap of stoornis. Hoeveel er geregeld moet worden voordat je kind naar school gaat. Deze verhalen en gesprekken riepen bij onze fractie weer vragen op die we gesteld hebben aan het college. De antwoorden van het college gaven ons een helder beeld van het beleid dat Katwijk heeft. We hebben een goede verordening en er zijn duidelijke beleidsregels. Als deze goed worden uitgevoerd zou er voor deze leerlingen passend vervoer zijn.

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat kinderen met een handicap of stoornis niet buiten de boot vallen. Belangrijk dus dat de regels juist worden uitgevoerd. Gebeurt dat ook? Hoe weten wij of een leerling het juiste vervoer krijgt. Hoe toetsen we dat?

Ons voorstel was om het Platform Gehandicaptenbeleid te vragen deze taak op zich te nemen. Samen met ouders en het onderwijs het beleid te monitoren. Wij zijn op onze wenken bediend. Het Platform Gehandicaptenbeleid gaat een adviesraad samenstellen om de belangen van deze kwetsbare leerlingen en hun ouders richting gemeentelijke beleidsmakers over het voetlicht te kunnen blijven brengen. Wij zijn ontzettend blij dat het platform deze verantwoordelijkheid op zich neemt! Geweldig. Wij blijven u volgen en houdt u ons op de hoogte?

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.