Jaarstukken 2010 geven duidelijk beeld

Claudia Noort-Verhoeff —  20 mei 2011

Het college heeft zich in de jaarstukken 2010 verantwoord over de inhoudelijke en financiële realisatie van de programmabegroting 2010. Een soort verantwoordingsdag/avond was het dus gisteren binnen de commissie bestuur.
Jaarstukken gemeente katwijk
De ChristenUnie heeft de wethouder en de ambtenaren gecomplimenteerd met een jaarrekening die is goedgekeurd door de accountant en qua leesbaarheid een heel stuk verbeterd is. Het blijft toch een enorm pak papier met enorm veel cijfers wat je probeert te snappen! Maar dat was dus goed te doen dit jaar.

Zo heeft de ChristenUnie gezien dat de subsidies die de gemeente geeft aan allerlei welzijnsorganisaties veel beter in kaart zijn gebracht, waardoor we veel beter kunnen beoordelen aan wie subsidies zijn gegeven, en waar het geld aan is besteed. Kortom, er is echt verantwoording afgelegd.

De accountant die ook een mooi verslag maakt van de controle die zij uitvoert, heeft ieder jaar wel een aantal adviezen over hoe het nog beter kan, duidelijker, beter te begrijpen. De ChristenUnie heeft de suggestie gedaan om ook in de jaarstukken te vertellen op welke manier de adviezen van de accountant zijn opgevolgd, de wethouder vond dat een goed idee en gaat dit doen.

Over het grondbeleid maakt de ChristenUnie zich het meeste zorgen. Er zijn inmiddels een aantal verstandige acties ondernomen rond de grondexploitatie, onder andere het feit dat we dit jaar weer een stuk verlies alvast hebben meegenomen, maar liefst € 3,8 miljoen onder meer door afboeking van oude plankosten, rentelasten en fasering. Maar we hebben benadrukt dat omdat dit onderwerp dit ons allen het meeste zorgen geeft, we er ook op die manier mee moeten omgaan.

Claudia Noort-Verhoeff

Posts

Claudia Noort-Verhoeff is bestuurskundige, is getrouwd en heeft twee dochters. De afgelopen twee jaar was ze als raadslid actief binnen de commissie welzijn. Overtuigd dat de politiek echt bij haar past wil ze met de ervaring die ze nu al heeft graag de komende jaren binnen de gemeente Katwijk opbouwen en uitbouwen met de nodige creativiteit.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.