Burgerjaarverslag ook voor burgers?

Claudia Noort-Verhoeff —  20 mei 2011

De ChristenUnie is blij dat er ook dit jaar weer een burgerjaarverslag is verschenen. Het is een wettelijke verplichting (die waarschijnlijk binnenkort afgeschaft gaat worden) dat de burgemeester verslag doet hoe het afgelopen jaar was gesteld met de dienstverlening, burgerparticipatie en de klachten en bezwaarschriften.

De dienstverlening zit nog steeds op een mooi gemiddelde in onze ogen. En het aantal klachten is volgens ons beste heel laag. Maar waar we bijvoorbeeld van schrikken is dat slechts 63% van alle postzaken binnen de gestelde termijn is afgehandeld. De burgemeester gaf toe dat dit niet goed is en zeker verbetering nodig heeft, hij gaat zich hiervoor inzetten. Wat ons ook opvalt is dat er een sterke daling is van incidenten bij de GOA’s. Hoe komt dit? Lukt het blijkbaar om meldingen te voorkomen, of wordt er niet meer gemeld omdat er geen vertrouwen is dat de melding effect heeft? Wij zouden er graag achter komen wat de reden is!

Dat de website nog steeds niet verbeterd is, was natuurlijk de grootste klacht van de ChristenUnie en van overigens iedereen gisteravond in de commissie Bestuur. Het goed functioneren van de website is echt van groot belang! Een gemeente kan in deze tijd niet meer zonder een echt goed functionerende website! De burgemeester heeft toegezegd dat nog dit jaar de website een enorme verbeterslag zal krijgen.

Waar we graag nog meer inzicht in zouden willen krijgen is hoe vaak het burgerjaarverslag gelezen wordt. Leest u ‘m? En wat vindt u er dan van? Is het voor u duidelijk?

De burgemeester vindt het burgerjaarverslag in de eerste plaats belangrijk voor de raadsleden en het management van de ambtelijke organisatie. Informatie over specifieke onderwerpen die een bepaalde groep inwoners aangaan kan beter apart in een korte folder worden gegeven (of op de website:)).

De ChristenUnie kan zich op zich wel vinden in deze redenering, maar aan de andere kant: het heet tenslotte een “Burgerjaarverslag” het gaat over de burgers en zou dus voor de burgers ook aantrekkelijk moeten zijn om te lezen.

Claudia Noort-Verhoeff

Posts

Claudia Noort-Verhoeff is bestuurskundige, is getrouwd en heeft twee dochters. De afgelopen twee jaar was ze als raadslid actief binnen de commissie welzijn. Overtuigd dat de politiek echt bij haar past wil ze met de ervaring die ze nu al heeft graag de komende jaren binnen de gemeente Katwijk opbouwen en uitbouwen met de nodige creativiteit.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.