Alcoholmisbruik bestrijden met een folder?!

Gert Varkevisser —  1 mei 2011

De gemeente Katwijk heeft een nieuw wapen in gebruik genomen tegen alcoholmisbruik onder jongeren: een folder. Alle ouders van jongeren tussen de 12 en 16 jaar in Katwijk ontvangen een folder over alcohol(misbruik).

De folder, opgesteld door Platform Kocon in samenwerking met politie Hollands – Midden en de gemeente Katwijk, gaat in op de gezondheidsrisico´s van alcoholgebruik en geeft informatie over de regels rondom alcoholgebruik die in Katwijk gelden. De folder gaat gepaard met een brief van burgemeester Wienen en wethouder Mostert, waarin zij ouders en verzorgers van jonge Katwijkers oproepen in de thuissituatie regels te stellen en die na te leven. Een goed initiatief, maar is het ook effectief?

“Een actief en integraal alcoholmatigingsbeleid met als inzet meer bewustwording onder de inwoners van Katwijk, jong én oud.” Deze zin is afkomstig uit het gemeentelijke coalitieakkoord van CDA, VVD en ChristenUnie. De ChristenUnie heeft zich tijdens de onderhandelingen hard gemaakt voor afspraken op het terrein van alcoholmatigingsbeleid. De folder over alcohol is één van de manieren waarop deze bewustwording in gang wordt gezet. Maar heeft het ook effect? Uit de wetenschap is bekend dat voorlichting over de schadelijk effecten van alcohol geen effect heeft als deze is gericht op jongeren. Er zou meer bereikt kunnen worden als de voorlichting is gericht op ouders. Maar alleen voorlichting is niet voldoende om jongeren minder te laten drinken en de risico’s op gezondheidsschade en overlast door alcoholgebruik tegen te gaan. Om het schadelijk alcoholgebruik tegen te gaan De ChristenUnie pleit daarom voor een aantal stevige maatregelen.

Stevige maatregelen zijn nodig want er zijn nogal wat risico’s verbonden aan overmatig alcoholgebruik door jongeren. De folder somt een aantal risico’s op: vechtpartijen, ongelukken, onveilige sex en onherstelbare hersenschade. Daarnaast is er ook kans dat schoolprestaties achteruit gaan en neemt het risico op verslaving toe. Tot slot is wetenschappelijk onderzocht dat overmatig alcohol kan leiden tot kanker en dementie vanaf het dertigste levensjaar. De toekomst van de Katwijkse jeugd moet worden beschermd door streng optreden tegen alcoholmisbruik.

Streng optreden en stevige maatregelen zijn nodig. Niet alleen een folder voor ouders helpt daarbij. Het terugdringen van schadelijk alcoholgebruik is effectief als het een combinatie betreft van het stellen van regels, het streng controleren en voorlichting. Ook het verhogen van de prijs van alcohol en het beperken van de beschikbaarheid van alcohol dragen bij. Als het aan de ChristenUnie ligt worden ook de volgende maatregelen genomen:

– Verhogen van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol van 16 naar 18 jaar.

– Afspraken maken met sportverenigingen over verantwoord alcohol schenken in sportkantines. De ChristenUnie heeft hier onlangs bij de bespreking over de sportnota voor gepleit.

– Bij evenementen (zoals Koninginnedag) streng controleren op het schenken van alcohol aan jongeren.

– Jongeren die op straat alcohol drinken worden beboet of krijgen een leerstraf (Halt) over de effecten van alcoholgebruik.

– Hangplekken waar door jongeren wordt gedronken worden structureel gecontroleerd. Boetes worden uitgedeeld en ouders worden uitgenodigd voor een gesprek over het alcoholgebruik van hun kind.

– Indrinken wordt aangepakt. Blaastesten worden ingezet bij schoolfeesten, horeca en evenementen. Wie vooraf (teveel) heeft gedronken, komt niet naar binnen.

– Er komen extra controles op het verstrekken van alcohol aan jongeren in sportkantines, horeca en supermarkten. Uitbaters die de regels overtreden worden beboet of verliezen hun vergunning.

De ChristenUnie is niet tegen drank, wel tegen drankmisbruik. De ChristenUnie zal zich daarom de komende jaren hard maken voor de gezondheid en veiligheid van de Katwijkse jeugd. Dat is geen betutteling, maar harde noodzaak. Indien u ideeën heeft over het tegengaan van schadelijk alcoholgebruik, dan horen wij die graag.

Beluister het interview met Gert Varkevisser

Gert Varkevisser

Posts

Gert Varkevisser (37 jaar) is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden is Gert sinds 2002 werkzaam bij de Rijksoverheid. Sinds 27 oktober 2011 is Gert toegetreden tot de gemeenteraad van Katwijk.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.