Tram verleent voorrang aan bus en auto

John Zuijderduijn —  22 april 2011

De ChristenUnie is een voorstander van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Een sneltram is één manier om een HOV-verbinding te realiseren, maar er zijn wat ons betreft ook andere en goedkopere oplossingen.

 

Wij zijn er altijd van overtuigd geweest dat het aanleggen van vrije busbanen tussen Leiden en de kust van Katwijk en Noordwijk een prima HOV-verbinding biedt. Daarom heeft onze fractie in het verleden voorgesteld om de mogelijkheid van een hoogwaardige busverbinding te onderzoeken. Gedeputeerde Staten vond dat niet nodig en heeft daarna alle energie gestoken in de aanleg van een tramverbinding, de zogenaamde RijnGouwelijn (RGL). Bestuurlijke dwang werd daarbij niet geschuwd.

Naast een ontsluiting door middel van een HOV-verbinding is ook een snelle verbinding voor het autoverkeer, de zogenaamde RijnLandRoute (RLR), van essentieel belang voor Katwijk en omgeving.

Er is niet voldoende geld beschikbaar om zowel de RGL als de RLR in hun totaliteit aan te leggen. De ChristenUnie heeft altijd aangegeven de realisatie van de RLR van groter belang te vinden dan de aanleg van de RGL. Des te meer omdat wij nog steeds onze zorgen hebben over een veilige en verantwoorde inpassing van het spoor in de dichtbebouwde dorpskern.

Het nieuwe college van de provincie Zuid-Holland blijkt bij haar aantreden te kiezen voor de aanleg van de RLR ten koste van de RGL-West. In plaats van een tram kiest men voor een vrije busverbinding van Leiden naar de kust. Dit is een veel goedkopere HOV-verbinding. Het geld dat op die manier wordt bespaard zal worden gebruikt om de RLR aanvullend te financieren.

ChristenUnie Katwijk juicht deze ontwikkeling toe. De tram moet deze keer dus voorrang verlenen aan de bus en de auto. Wat vindt u daarvan?

John Zuijderduijn

Posts

God heeft ons de opdracht gegeven onze naaste lief te hebben als onszelf. Voor mij betekent dit dat je écht belangstelling voor mensen hebt. Het is daarom belangrijk bewust de burgers op te zoeken en naar hen te luisteren. Ik ben er van overtuigd dat Gods geboden goed zijn voor iedereen en dat de christelijke waarden en normen het meest heilzaam zijn voor de samenleving. Daarom ben ik enthousiast over de christelijk sociale politiek van de ChristenUnie waarin betrokkenheid, openheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid centraal staan. Bent u dat ook?

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.