ChristenUnie is blij met plannen voor gemeenschapshuis

Claudia Noort-Verhoeff —  13 april 2011

Met de huur van het Heerenhuys in Katwijk aan de Rijn wordt de kans groter dat een lang gekoesterde wens van veel Rijnsburgers in vervulling kan gaan: de komst van een gemeenschapshuis in het voormalig gemeentehuis van Rijnsburg.

De ambtenaren van de gemeente die nu op het gemeentehuis in Rijnsburg  gehuisvest zijn, zullen zo om en nabij de jaarwisseling verhuizen naar de nieuwe locatie. Een deel van het voormalige gemeentehuis Rijnsburg – de nieuwbouw – wordt verkocht, maar ook een deel – de oudbouw (de hal, de publieksruimte, de raadszaal, de personeelskantine en de beperkte kantoorruimte) – zal de functie van gemeenschapshuis zal krijgen. Een multifunctioneel gebouw waar allerlei clubs en verengingen een plek kunnen krijgen. Toen het Heerenhuys vorig jaar in beeld kwam als geschikte locatie om te huren voor ambtenaren van de gemeente schreef het College al over het voormalige gemeentehuis van Rijnsburg als gemeenschapshuis:

“Het gebruik van het Heerenhuys maakt het mogelijk tegemoet te komen aan de al jaren bestaande politieke en bestuurlijke wens ruimte te creëren voor het verenigingsleven en de maatschappelijke activiteiten in Rijnsburg. Hiervoor komt vooral de oudbouw in aanmerking. Functies waar dan aan gedacht moet worden zijn:

  • zorginstanties (bijvoorbeeld Centrum voor Jeugd en Gezin, Woonservicezone);
  • kinderopvang (peuterspeelzaal);
  • wijkgebouw/ontmoetingsruimte;
  • verenigingen (bijvoorbeeld biljartvereniging);
  • bibliotheek”.

De ChristenUnie is heel blij met het initiatief wat vanuit de gemeente wordt genomen om een project te starten, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden. Zeker omdat ingezet wordt op een interactief traject, waarbij het de bedoeling is om gedurende het hele traject betrokkenen breed te betrekken. Deze betrokkenen kunnen helpen bij het beantwoorden van allerlei basisvragen. Wat is de achterliggende gedachte om te beginnen met zo’n multifunctioneel gemeenschapshuis? Hoeveel ruimtes komen er precies beschikbaar, en hoe groot zijn deze ruimtes? Wat moet je bij de verdeling van de ruimtes allemaal goed regelen?  Wat voor soort activiteiten worden toegelaten, en waarom? Welke clubs  en verenigingen kunnen gehuisvest worden? Krijgen ook gelegenheidsorganisaties een kan om bijvoorbeeld voor een aantal dagdelen per jaar een plek te krijgen? Zo maar een aantal vragen, maar er zijn ook meer zakelijke kanten, zoals de hoogte van de huur en ambitieniveau als het gaat om bezettingsgraad.

Ter voorbereiding op en gedurende de opzet van het project is een inventarisatie gehouden van alle wensen die er liggen. De ChristenUnie vindt dat heel positief, een groot aantal betrokken doelgroepen zijn benaderd. In deze beginfase is het ook prima om de fantasie enigszins z’n beloop te laten. Van voordehand liggende wensen zoals het verplaatsen van de bibliotheek tot  functies die gewoonweg meerwaarde zouden hebben voor Rijnsburg zoals het idee van een café plus terras. De ChristenUnie denkt ook in het bijzonder aan organisaties die binnenkort hun accommodatie moeten verlaten en organisaties die nu nog helemaal geen locatie hebben, en daar alle lange tijd naar op zoek zijn.

Nu het project in een beginfase is, heeft de ook ChristenUnie nagedacht over wat voor soort gemeenschapshuis het voormalige gemeentehuis van Rijnsburg in haar ogen moet worden. De ChristenUnie ziet de meerwaarde op verschillende vlakken. Wij zouden graag zien dat het gemeenschapshuis heel laagdrempelig wordt. Een plek waar mensen graag komen. Gewoon omdat er veel te doen is, een brede variatie van veel verschillende dingen. Bijna een plek waar je op je vrije avond heen gaat omdat het er roept om samen te komen. Het Burgemeester Koomansplein heeft altijd een centrale plek ingenomen in Rijnsburg. Daarom is het zo mooi dat deze centrale plek nu nog meer gedeeld gaat worden met alle burgers. De ChristenUnie vindt het vooral ook belangrijk dat de overwegingen en motivering rond het gemeenschapshuis voor iedereen transparant zullen zijn. Goede uitleg en toelichting helpt teleurstellingen voorkomen.

Graag horen welke ideeën en wensen er onder in dit geval vooral de Rijnsburgse bevolking leven. Veel betrokkenen zijn al geraadpleegd, maar we willen graag openstaan om iedereen die een idee heeft over wat er in het voormalige gemeentehuis moet komen.

Dus heeft u een goed idee, of wilt u dat een bepaalde organisatie in íeder geval daar gehuisvest moet worden, wij willen graag uw idee horen!

Claudia Noort-Verhoeff

Posts

Claudia Noort-Verhoeff is bestuurskundige, is getrouwd en heeft twee dochters. De afgelopen twee jaar was ze als raadslid actief binnen de commissie welzijn. Overtuigd dat de politiek echt bij haar past wil ze met de ervaring die ze nu al heeft graag de komende jaren binnen de gemeente Katwijk opbouwen en uitbouwen met de nodige creativiteit.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.

Eén reactie aan ChristenUnie is blij met plannen voor gemeenschapshuis

  1. Alexander van Duijvenboden 16 april 2011 at 21:17

    Allereerst: Jammer dat de ambtenaren verhuizing nodig is. Fusie zou alles goedkoper/efficiënter maken. Kennelijk niet dus. Of verkoop van de nieuwbouw slim is??? Het is niet echt een goede tijd hiervoor, financieel gezien. Ben beetje bang voor publiek-kapitaalvernietiging. Of de beoogde wijkfunctie zoden aan de dijk zal zetten weet ik eerlijk gezegd niet. Ik heb zo mijn twijfels al zitten er natuurlijk ook wat positieve punten in de beoogde nieuwe bestemming.