Bezuinigingen besproken in de commissie Bestuur

Claudia Noort-Verhoeff —  11 april 2011

Ook in commissie Bestuur van donderdag 7 april spraken we door over de komende bezuinigingen, en ook hier werd, net als in de andere commissievergaderingen van afgelopen week, toch nog enkele raadsleden, een poging gedaan om wat van de € 11 miljoen af te halen. We hebben ook nu weer benadrukt dat we als ChristenUnie inzetten op € 11 miljoen structureel minder uitgeven.

Zolang het Rijk flink moet bezuinigen, zolang de staatsschuld torenhoog is, zolang de economie nog maar mondjesmaat groeit (en we zijn al blij dat de economie weer groeit), rekenen wij niet op meevallers, zal het echt niet opeens in gemeenteland wél meevallen. Ook bij de begrotingsbehandeling eind vorig jaar hebben we dit al gezegd en daar blijven we op hameren.

De wethouder kwam in zijn beantwoording nog met een hele lijst met uitgaven of minder inkomsten, maar waar nog geen rekening mee is gehouden. We werden er met z’n allen toch een beetje triest van…


Daar waar lucht uit de begroting gehaald kon worden is dit gedaan, en dat kon ook, de afgelopen jaren was er altijd een gedegen solide begroting, en ook een voorzichtige. En nu het nodig is geven we onszelf de ruimte om alles wat krapper te begroten. De ChristenUnie vindt ook dat dit kan, maar nogmaals moeten we ons wel realiseren dat dit kan zolang we onszelf niet gaan rijk rekenen met minder bezuinigen.

Ook de efficiencyslag die de gemeente gaat maken zal flink geld opleveren. Overigens vinden we de loonreductie nog wel een spannende exercitie. De reductie van het loongebouw zou bereikt worden door verjonging van het medewerkersbestand, en bij het in dienst nemen van mensen ze te plaatsen in een aanloopschaal of in periodiek 5 van de functionele schaal. Daarbij wordt gesteld dat niet per se gemikt wordt op de hoogste kwaliteiten, maar met name op mensen die dit in potentie wel kunnen bereiken. Doel daarbij is het verhogen van de flexibiliteit van werknemers. En: het positieve effect zou groter zijn dan een eventueel negatief effect van kennisverlies. We zijn heel benieuwd of de nota Arbeidsmarkt – die we over een paar maanden kunnen verwachten – onze zorgen over het vinden van een juiste balans tussen kwaliteit en betaalbaarheid en ook nog het zijn van een aantrekkelijke werknemer, kan wegnemen.

Verder leek erop dat we wel heel snel over zouden gaan tot het sluiten van de servicepunten Rijnsburg en Valkenburg. In voorbereiding op de commissievergadering hebben we hier vragen over gesteld, omdat het hier een heel gevoelig punt betreft waar we niet zomaar mee akkoord gaan. Vooral ook voor dit punt geldt dat we ontzettend zorgvuldig moeten zijn in het proces in de communicatie met de burgers. Als we echt over gaan tot sluiting moet het echt goed uit te leggen zijn. We moeten zo concreet mogelijk kunnen aantonen dat dienstverlening echt effectiever en efficiënter wordt. De wethouder kwam met cijfers die aantonen dat de bezoeken aan de servicepunten flink terug lopen, en in mei gaan we nog eens flink doorpraten over het Klant Contact Centrum. Bij de behandeling van de Kadernota in juni gaat hierover dus een besluit vallen.

Belangrijk voor de ChristenUnie is ook de kostendekkendheid van een aantal voorzieningen. Wij hebben al eerder aangegeven dat we zo snel mogelijk toe moeten naar kostendekkendheid van alle tarieven, beseffend dat het gedeelte wat hier in Katwijk niet kostendekkend is door alle inwoners van Katwijk betaald moet worden!

We hopen ook echt dat we die kostendekkendheid zo snel mogelijk volledig bereikt gaat worden. Het valt op dat voor het voor een aantal heffingen nog niet duidelijk is wanneer die kostendekkendheid bereikt gaat worden. Ook valt op dat door het College wordt voorgesteld dat voor een aantal voorzieningen het bereiken van die kostendekkendheid pas op langere termijn bereikt zal gebeuren.

Inkomstenverhoging is het sluitstuk van de maatregelen, daar is de ChristenUnie het van harte mee eens, want inkomstenverhoging voor de gemeente betekent belastingverhoging voor de burger.

Claudia Noort-Verhoeff

Posts

Claudia Noort-Verhoeff is bestuurskundige, is getrouwd en heeft twee dochters. De afgelopen twee jaar was ze als raadslid actief binnen de commissie welzijn. Overtuigd dat de politiek echt bij haar past wil ze met de ervaring die ze nu al heeft graag de komende jaren binnen de gemeente Katwijk opbouwen en uitbouwen met de nodige creativiteit.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.