Steun voor ‘De Laatste Eer’

Claudia Noort-Verhoeff —  18 maart 2011

ChristenUnie geeft steun aan de plannen van uitvaartvereniging De Laatste Eer voor de bouw van een nieuw rouwcentrum op de Algemene begraafplaats in Rijnsburg.

De ChristenUnie vindt het juist dat de gemeente zich verantwoordelijk voelt voor een passend en adequaat voorzieningenniveau als het gaat om de uitvaartverzorging. Ze onderschrijft daarbij de mening van De Laatste Eer dat we een fatsoenlijk en publiekelijk beschikbaar rouwcentrum nodig hebben, ook toegankelijk voor andere uitvaartverenigingen, en passend bij de kern Rijnsburg. In de commissie Bestuur heeft zij ingestemd met de plannen voor de bouw van een nieuw rouwcentrum op de Algemene begraafplaats in Rijnsburg, en waar de gemeente financieel gaat bijdragen.

In 2005 werd in de toenmalige gemeente Rijnsburg flink overlegd over nieuwbouw op de Algemene begraafplaats in Rijnsburg omdat het rouwcentrum toen al sterk gedateerd en functioneel zeer verouderd was. Daarbij kwam een wens om uitvaartstoeten qua logistiek beter te regelen, zodat de stoeten niet meer de drukke Sandtlaan over hoeven. Omdat nut en noodzaak wel duidelijk waren maar de plannen nog niet concreet genoeg en men niet precies wist hoeveel geld er nodig was, werd er alvast € 300.000,= gereserveerd. Dat er in de loop der jaren niet meer geld werd gereserveerd vindt de ChristenUnie jammer, dit had wel gemoeten. Maar vooral door de fusie verdwenen de plannen enigszins uit het oog.

Nu ligt er een concreet plan van uitvaartvereniging De Laatste Eer om een nieuw rouwcentrum te realiseren. En met de komst van het nieuwe rouwcentrum kan het pand aan de Oude Vlietweg worden verkocht. De opbrengst van de verkoop komt ook ten goede aan de bouw van het nieuwe rouwcentrum. Voor het verstrekken van de hypotheek wil de gemeente een Garantieverklaring afgeven.

De ChristenUnie vindt de financiële onderbouwing van dit plan voldoende en vindt het daarom ook verantwoord dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en financieel bijdraagt. Er is een toets gedaan door accountantsbureau Deloitte, en het bestuur van De Laatste Eer alle overige vragen die er bij de gemeenteraad nog lagen adequaat beantwoord. Daarnaast is de ChristenUnie er trots op dat deze uitvaartvereniging door vele vrijwilligers wordt ondersteund.

De ChristenUnie is blij dat er nieuw rouwcentrum komt, het heeft allemaal erg lang geduurd. Maar alle vergunningen liggen klaar, hopelijk kan de vereniging na de gemeente vergadering van eind maart snel aan de slag!

Claudia Noort-Verhoeff

Posts

Claudia Noort-Verhoeff is bestuurskundige, is getrouwd en heeft twee dochters. De afgelopen twee jaar was ze als raadslid actief binnen de commissie welzijn. Overtuigd dat de politiek echt bij haar past wil ze met de ervaring die ze nu al heeft graag de komende jaren binnen de gemeente Katwijk opbouwen en uitbouwen met de nodige creativiteit.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.