Prioriteit voor nieuw jeugdbeleid

Klaas Jan van der Bent —  28 maart 2011

Subsidies aan het jongerenwerk worden in 2011 op een andere manier verstrekt dan in voorgaande jaren.

Met de nieuwe methode wordt meer gekeken naar het aantal dagdelen dat een jongerencetnrum open is. Op deze manier probeert de gemeente te stimuleren dat er meer gelegenheid is voor jongeren om aan activiteiten deel te nemen.

Daar valt best iets voor te zeggen. Toch riep de manier van subsidiëren veel vragen op bij de raad. Dat was niet de eerste keer want in januari is dit onderwerp ook al besproken. Het college is toen teruggestuurd om eerst nog eens een aantal belangrijke vragen te beantwoorden. De vragen hadden betrekking op de onduidelijkheid van de berekeningen. Zo kregen enkele organisaties een extra toeslag voor “grootschaligheid”. Ook waren niet alle jongerencentra meegenomen, zoals bijv. de Meerpaal en de Vuurbaak. Dit laatste was omdat het hier om “accommodatiegebonden jongerenwerk voor en door jongeren” ging. Wat daar nu precies mee werd bedoeld was de meerderheid van de raad nog steeds volstrekt onduidelijk.

Dit soort ondoorzichtige berekeningen toont maar weer eens de noodzaak aan voor een nieuw, transparant en begrijpelijk subsidiebeleid. Dan weet een ieder waar hij of zij aan toe is.

Verder is aangegeven dat het jeugdbeleid zo snel mogelijk vernieuwd moet worden. De ChristenUnie heeft hier tijdens de algemene beschouwingen al om gevraagd en wethouder Binnendijk had dit goed in zijn oren geknoopt. Uiterlijk volgend jaar ligt dit er. Dan heeft Katwijk eindelijk een nieuw jeugdbeleid dat aansluit op een nieuw subsidiebeleid.

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.