Ontwikkelingen in het leerlingenvervoer

Atie Kuijt —  31 maart 2011

Er zijn zorgen bij ouders van kinderen in het speciaal onderwijs. Het ziet er naar uit dat het volgend schooljaar deze kinderen niet meer met een taxi naar school worden gebracht. Kinderen naar o.a. de Duinpieper zullen in de toekomst zelfstandig moeten reizen met het openbaar vervoer. Of zij dat kunnen, daar wordt niet echt naar gekeken. Daarbij krijgen deze kinderen ook nog te maken met de bezuinigingen van het kabinet. Rooskleurig ziet het er niet uit.

 

Tijdens het congres van de ChristenUnie op 18 en 19 maart heb ik de bezuinigingen aan de orde gesteld bij Andre Rouvoet en Joel Voordewind. Zij zien de problemen wel degelijk en hadden de kamer al bij elkaar geroepen om te kijken of er een meerderheid in de Kamer te krijgen was de bezuinigingen in het onderwijs om te buigen. Helaas was hiervoor geen meerderheid. Ook zij vinden de ontwikkelingen verontrustend.

Op 24 maart jl. hebben Klaas Jan en ik de bijeenkomst bijgewoond, georganiseerd door het Platform Gehandicapten. Opnieuw de verhalen van ouders en leerkrachten aangehoord, waarin duidelijk werd dat een goede vervoersvoorziening met een vaste structuur nodig is om kinderen naar school te krijgen. We hebben  ouders gehoord, gestelde vragen zijn beantwoord. Nu is het aan de commissie om samen met ouders, scholen, Platform Gehandicapten en ambtenaren te kijken naar nieuwe mogelijkheden. Kan het anders,goedkoper? De ChristenUnie daagt u uit tot  meedenken. Doet u mee?

 

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.

Eén reactie aan Ontwikkelingen in het leerlingenvervoer

 1. Annemieke de Vries 5 april 2011 at 17:51

  Het blijkt steeds meer dat deze problematiek landelijk speelt. Het knelpunt zit hem o.a. in het gegeven dat er twee doelen met één verordening worden bediend.

  1. vrijheid om zelf een school te kiezen
  2. recht op passend onderwijs

  ad 1. Steeds meer ouders kiezen bewust voor een school die aansluit bij de specifieke behoeftes van hun kind en hun visie op onderwijs en opvoeding en dat is niet noodzakelijk de school om de hoek. Daarmee hebben zij recht op leerlingenvervoer, mits voldaan aan inkomenstoets en kilometergrens.

  ad 2. Dit betreft leerlingen op het speciaal onderwijs. Waarbij uit een indicatie blijkt dat deze leerlingen op het regulier niet de juiste zorg geboden kan/kon worden. Ouders hebben hierin geen keuze. De omstandigheden rondom het kind maken dat het niet naar de school om de hoek kan en je kunt je kind nu eenmaal niet thuis houden ivm de leerplicht (liever leerrecht). Daarmee bestaat recht op passend vervoer, mits voldaan aan kilometergrens en zonder inkomenstoets.

  Jarenlang was dit geen enkel probleem en punt van discussie. Maar blijkbaar is de Gemeente van mening veranderd en vindt zij het niet meer tot haar taken behoren het vervoer naar het speciaal onderwijs (geen keuze, maar een consequentie van het onderwijsbeleid) te faciliteren.

  Er MOET bezuinigd. Echter…. waarom is niet geheel duidelijk. Is het ineens zo duur geworden? Waardoor wordt de kostenstijging veroorzaakt / verklaard? Allemaal vragen waar geen antwoord op komt.

  In mijn optiek zou de regeling in Den Haag kritisch geëvalueerd dienen te worden en dient eerst de vraag beantwoord te worden of bezuinigen op dit dossier maatschappelijk gezien wenselijk en terecht is.

  Ik ben van mening dat de regeling aangepast moet worden en dat vervoer voortvloeit uit andere maatschappelijke en politieke keuzes en in samenhang daarmee bekeken moet worden. Structuur van het onderwijs, kwaliteit van OV verbindingen (lokaal verschillend), recht op (en lokale mogelijkheden) t.b.v. voor- en naschoolse opvang, dat soort zaken. Dit bepaald namelijk de mate waarin ouders en leerlingen ook daadwerkelijk in staat geacht kunnen worden het vervoer zelf te organiseren naast werk en de zorg voor andere jonge kinderen binnen het gezin.

  Vervolgens kun je dan de vraag stellen hoe dit qua kosten zo effectief mogelijk georganiseerd kan worden. Indien Europees aanbesteden de kosten opdrijft, naar wegen zoeken deze regeling te omzeilen.

  In geen geval de problematiek afschuiven op ouders die geen keuze hebben, maar gewoon naar mogelijkheden zoeken aan de leerplicht van hun kind te kunnen voldoen en daarbij ondersteuning vragen van de Gemeente. Simpelweg omdat deze vraag voortvloeit uit onderwijsbeleid van de landelijke overheid en deze de vervoersregeling die daar het gevolg van is heeft gedelegeerd aan de gemeentes.

  CONCLUDEREND
  Landelijk de regeling evalueren, mede met het oog op de gevolgen van de bezuinigingen op passend onderwijs en het invoeren van de zorgplicht bij de scholen en samenwerkingsverbanden. Dan het gesprek aangaan met alle betrokkenen, ouders, scholen en gemeente over hoe de regeling zo gunstig mogelijk (=kosten effectief) uitgevoerd kan worden.

  Vooralsnog, de regeling gewoon uitvoeren op basis van de beleidsregels van het schooljaar 2009-2010, toen van deze problematiek nog geen sprake was.