Aftrap Sportnota

Atie Kuijt —  18 maart 2011

In de commissie  Welzijn van 15 maart 2011 heeft de ChristenUnie de rol van de raad in het proces naar een sportnota nadrukkelijk aan de orde gesteld.

De raad stelt de kaders vast en doet mee voor in het proces, maar ook in het interactieve proces met werkers in het veld. Naast de drie pijlers van het college (breedtesport, accommodatie- en subsidiebeleid) heeft de ChristenUnie andere onderwerpen aangedragen die belangrijk zijn voor de uitvoering van de sportnota. De ChristenUnie is van mening dat het vrijwilligersbeleid en het alcoholmatigingsbeleid mee moeten worden genomen, naast een nulmeting, meetbare doelen en een evaluatie.

De ChristenUnie vindt de rol van de raad belangrijk omdat juist ook de raad een visie op sport moet hebben om een goed kader mee te geven aan het college. Deze visie moet er komen op grond van onderzoek naar landelijk en provinciaal beleid over sport en er moet gekeken worden naar de ontwikkelingen in de sport op verschillende terreinen. Eerst een duidelijk totaal sport plaatje!

De wethouder deelt het standpunt van de ChristenUnie en informeert binnenkort de commissie hoe en wanneer de raad bij het interactieve proces wordt betrokken. In dit proces houdt de ChristenUnie goed in de gaten dat zowel het vrijwilligersbeleid als het alcoholmatigingsbeleid in het proces worden meegenomen.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.