De Coligny: een praktijkschool, een wijkcentrum en een appartementencomplex

Atie Kuijt —  16 oktober 2010

In 2008 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van het plan De Coligny, bestaand uit een praktijkschool, een wijkcentrum en een appartementencomplex.

De Coligny

Tengevolge van een complexe voorbereiding, meerwerk, mediation en planvertraging ontstond een overschrijding van het budget. Het college vroeg een extra krediet van € 500.000. Het gaat om veel geld en de raad moet controleren hoe het college tot zo’ n overschrijding is gekomen. De ChristenUnie is van mening dat de gemeente als bouwheer de touwtjes strakker in de hand had moeten houden en heeft het college gevraagd wie er niet goed heeft op zitten letten. Een ander punt dat de aandacht van de ChristenUnie heeft gevraagd was waarom het schoolbestuur zo’n zwaar middel als mediation met twee onafhankelijke mediatiors heeft ingezet om er samen uit te komen. Wat zegt dit over de verhoudingen tussen het college en het schoolbestuur?

Het antwoord van het college was dat het voor alle partners een nieuw en moeilijk traject is geweest. De aanbesteding was te goedkoop en er is nog eens zorgvuldig naar het plan van eisen gekeken. Met de eerder genoemde gevolgen.

Tot verbazing van de ChristenUnie ging de commissie akkoord met de overschrijding en de vraag om extra krediet en was er weinig sprake van gezonde kritiek en controle op het college.

Atie Kuijt

Posts

Vanuit het geloof dat God regeert, neem ik mijn verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in onze samenleving. Vanuit de politiek, vanuit de ChristenUnie, zet ik me in voor een betrokken, maar ook stabiel bestuur. Daarbij gaat het om het welzijn van jong en oud, sterk en kwetsbaar, van gezinnen en alleenstaanden. Betrokkenheid in de samenleving betekent voor mij dat ik dicht bij de burger sta, dat ik serieus naar hen luister. Hun inbreng en overtuiging spelen een belangrijke rol in mijn overwegingen om tot besluiten te komen. Niet over de hoofden van de burgers heen, maar samen met hen! Met politieke spelletjes houd ik mij niet bezig. Mijn motto is: Je praat niet alleen, maar je doet ook wat je zegt.

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.