ChristenUnie schakelt succesvol Tweede Kamer in voor Westerbaan

admin —  17 oktober 2010

Het jarenlang slepende dossier rond de Westerbaan is recentelijk in een stroomversnelling gekomen. Aanleiding was de aandacht die de ChristenUnie-fractie van de minister heeft gevraagd voor de Westerbaan.

Westerbaan Katwijk

De minister erkent de ernst van de situatie en geeft aan dat het mogelijk is om de begrenzing van het natuurgebied dusdanig aan te passen dat realisatie van de Westerbaan mogelijk wordt. Deze reactie was vervolgens aanleiding voor de ChristenUnie en de collega’s van CDA en SGP om gezamenlijk een motie in te dienen om de minister op te roepen met spoed deze wijziging door te voeren. De minister komt deze week met een reactie. Gezien haar eerder stellingname verwacht de ChristenUnie een positief besluit.

Begin februari heeft de Katwijkse ChristenUnie-fractie contact gehad met de afvaardiging van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Dit was i.v.m. het debat over Natura2000 in de Tweede Kamercommissie LNV. Het doel was om de situatie m.b.t. de Westerbaan onder de aandacht te brengen van de landelijke politiek. In samenwerking met de wethouder en ambtenaren is het gelukt om op tijd de informatie bij de minister te krijgen. Deze heeft hierop per brief gereageerd op 16 februari.

Uit haar beantwoording blijkt dat de betrokken partijen (LNV, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk) erkennen “dat zich ook bij het gebied Meijendel & Berkheide een dilemma voordoet, waarbij er onzekerheid bestaat over de balans tussen economie en ecologie.” Inmiddels wordt ambtelijk bekeken of “de begrenzing van het gebied zou kunnen worden aangepast op een
wijze die realisatie van de rondweg mogelijk maakt.”

Deze positieve reactie van de minister was voor de SGP en het CDA mede aanleiding om aan te haken en samen met de ChristenUnie is vorige week een motie ingediend. Daarin wordt de minister tot spoed gemaand om een beslissing over de grenzen van het gebied Meijendel/Berkheide te nemen. Daarbij wordt aangegeven dat de grens van het gebied zodanig wordt vastgelegd dat de verbindingsweg Westerbaan kan worden aangesloten op de Meeuwenlaan, zodat de ontsluiting van de gemeente Katwijk kan worden gewaarborgd.
De minister heeft positief op deze motie gereageerd en geeft aan dat er voor 1 maart een formeel antwoord komt. Deze reactie wekt de verwachting dat de minister aan de strekking van de motie wil gaan voldoen en dat zou fantastisch nieuws zijn voor Katwijk.

Na jarenlang sleuren is er eindelijk een doorbraak in zicht. De wijze waarop de partijen CDA, ChristenUnie en SGP dit in de Tweede Kamer hebben aangepakt stemt tot tevredenheid. Het was ook precies de reden waarom de ChristenUnie de voorkeur gaf aan het gebruiken van bestuurlijke invloed in plaats van het meedoen met de handtekeningenactie. Dit proces is ook een les voor Katwijk. De korte lijnen die de partijen en bestuurders met Den Haag hebben kunnen en moeten veel vaker gebruikt worden. Het is nu zaak het tempo op te schroeven en de realisatie van de Westerbaan mogelijk te maken.

admin

Posts

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.