ChristenUnie ondertekent coalitieakkoord met CDA en VVD

admin —  17 oktober 2010

Op donderdag 1 april hebben de drie partijen CDA, ChristenUnie en VVD het nieuwe coalitieakkoord getekend.

ondertekening coalitieakkoord CDA-ChristenUnie VVD

In de weken na de verkiezingen zijn intensieve gesprekken gevoerd om te komen tot een degelijk en ambitieus akkoord. Dat is naar ieders tevredenheid goed gelukt. De wethouders zullen in de loop van de komende week worden gepresenteerd zodat er een nieuw college gevormd kan worden.

Het akkoord is beschreven op hoofdlijnen en doet recht aan de financiele situatie waar Katwijk zich in bevindt.De eerste uitdaging zal zijn om een gezonde financiele situatie voor de komende jaren te creeren. Binnen deze kaders zijn er echter een flinke hoeveelheid ambities opgenomen. Deze uitdaging zal vorm moeten krijgen in het op te stellen collegebeleidsplan. De partijen hebben afgesproken om in 2012 een herijking plaats te laten vinden. De verwachting is dat op dat moment de financiele onzekerheid zal zijn verminderd zodat de concrete ambities eventueel kunnen worden bijgesteld.

admin

Posts

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.