Gerard Mostert voorgedragen als wethouder

Klaas Jan van der Bent —  17 oktober 2010

Vrijdag 9 april zullen de coalitie-partijen het nieuwe beoogde college van de gemeente Katwijk presenteren. Namens de ChristenUnie zal Gerard Mostert als wethouder deel uitmaken van dit college.

Gerard Mostert sr.

Gerard is geen onbekende voor de lokale politiek. Al in 1990 deed hij zijn intree in de Rijnsburgse gemeenteraad. In 2000 werd hij wethouder in Rijnsburg. Vooruitlopend op de fusie met Katwijk volgde hij de vertrekkende Jan Post als wethouder in Katwijk op. In 2005 werd zijn wethouderschap beeindigd toen de ChristenUnie niet aan het college deelnam. Naast zijn politieke functies heeft Gerard diverse managementfuncties bij de overheid bekleed.

Voor de ChristenUnie was het belangrijk om een daadkrachtig en ervaren college neer te zetten dat opgewassen is tegen de uitdagingen van de komende jaren. Met Gerard Mostert verwachten we een zeer ervaren en daadkrachtig bestuurder gevonden te hebben die geknipt is voor deze klus. Zijn portefeuille is zeer divers en kan gekenschetst worden als sociaal-maatschappelijk. O.a. de beleidsvelden Sociale Zaken, Wijkwerk, Onderwijs, Volksgezondheid, Zorg/WMO/WWZ en Ouderenbeleid zijn onderdeel van zijn portefeuille.

In een extra raadsvergadering op donderdag 15 april zal het college benoemd worden.

Klaas Jan van der Bent

Posts Twitter Facebook

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg vormen een schitterende gemeente met veel kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. Om hier een succes van te maken is een sterk en daadkrachtig gemeentebestuur nodig. Iets wat op het lijf geschreven is van de ChristenUnie. Wij staan bekend om onze inhoudelijke politiek. Dat leidt tot een betrouwbaar en stabiel bestuur. Precies wat Katwijk nodig heeft. Onze kandidaten zijn betrokken bij wat er in onze gemeente speelt en stellen zich beschikbaar om deze klus te klaren. Laat u vertegenwoordigen door de ChristenUnie. Voor een stabiel en betrokken gemeentebestuur: stem ChristenUnie!

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.