ChristenUnie ziet kansen voor opvang

admin —  2 februari 2010

In juli 2009 is de ChristenUnie meegegaan met het voorstel van het college om de gemeentewerf in Valkenburg aan te wijzen als locatie voor maatschappelijke opvang. De ChristenUnie heeft veel moeite gehad met de wijze waarop het college tot dit voorstel is gekomen. Om opvang voor een kwetsbare groep mensen te kunnen realiseren is de ChristenUnie meegegaan. In het traject Maatschappelijke Opvang heeft de ChristenUnie gepleit voor een tweesporenbeleid in het belang van een snelle realisatie. De ChristenUnie stelde toen het parkeerterrein bij de noordduinen van Katwijk voor als mogelijke locatie voor de opvang.
In december 2009 kwam een locatie voor verslavingszorg vrij aan de Turkooislaan in Leiden. Omdat de realisatie van opvang in Valkenburg nog heel lang kan gaan duren, vond de ChristenUnie dit een goede kans om sneller opvang te kunnen realiseren. Daarom heeft de ChristenUnie het college gevraagd de mogelijkheden voor opvang op deze locatie te onderzoeken. Dit wordt wat de ChristenUnie betreft een tijdelijke locatie als op termijn opvang binnen de eigen gemeentegrenzen alsnog kan worden gerealiseerd.

In de beantwoording van de schriftelijke vragen over de mogelijkheid opvang te realiseren op de locatie aan de Turkooislaan in Leiden schrijft het college: “Er is geen reden om terug te komen op het genomen besluit”.Het college meldt echter niet dat De Brug daarvóór al schriftelijk bij het college heeft aangegeven dat zij wél op het besluit wil terugkomen. De organisatie voor verslavingszorg gaf in een brief aan dat zij geen voorkeur meer heeft voor een locatie binnen de gemeentegrenzen van Katwijk.

De ChristenUnie kon zich niet vinden zowel in de beantwoording als in de wijze van informeren en heeft verantwoording van de wethouder gevraagd in de raadsvergadering van 28 januari 2010. Hoewel een motie van afkeuring het niet haalde, bleken bijna alle partijen van mening dat de wethouder er beter aan had gedaan om de raad – desnoods vertrouwelijk – te informeren.

Voor de ChristenUnie staat voorop dat de Katwijkse verslaafden geholpen moeten worden, het liefst in Katwijk maar als het erg lang gaat duren om dat te realiseren moeten wat ons betreft (tijdelijke) alternatieven buiten Katwijk bespreekbaar zijn. Dat gesprek gaat de ChristenUnie graag aan met de andere fracties en het College.

admin

Posts

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.