Varend erfgoed in Prins Hendrikkanaal: eerst schoon schip met Rederij Triton

admin —  16 januari 2010

assets/_resampled/SetWidth300-prHaven.jpg

De commissie Ruimte van de gemeenteraad van Katwijk behandelde woensdag 13 januari jl. slechts enkele agendapunten van de lange agenda. Dat kwam doordat naast het Nader Onderzoek RGL ook het collegevoorstel “Recreatieve voorzieningen Prins Hendrikkanaal” veel tijd in beslag nam. Wethouder Vingerling wilde met dit voorstel uitvoering geven aan het idee van zijn eigen partij GemeenteBelangen om het “varend erfgoed” tot een toeristische trekpleister te maken. De inspraak namens Rederij Triton maakte al snel duidelijk dat daar wat Triton betreft geen sprake van kon zijn. Deze rederij beriep zich op met het gemeentebestuur gemaakte afspraken dat de – achteruit manoeuvrerende (!) – rondvaartboten “onbelemmerde doorgang” zou worden verleend. Het aanmeren van grotere schepen maakte inbreuk op deze afspraak.

Tot verrassing van de commissie deelde wethouder Vingerling terloops tijdens de discussie mee dat hij vergevorderd was met het Hoogheemraadschap Rijnland om afspraken te maken over een alternatieve locatie voor Rederij Triton. Ook voor de vertegenwoordigers van Triton bleek dit nieuws. De discussie kreeg een vervelend kleurtje doordat de feitenweergave door Triton en de wethouder nogal uiteen bleken te lopen.

De ChristenUnie beklemtoonde dat de richtlijnen van Rijkswaterstaat de opvatting van Rederij Triton steunen. Daarnaast heeft nota bene de veiligheidsambtenaar van de gemeente schriftelijk aangegeven dat de combinatie van de rondvaartboten en andere evenementen niet verantwoord mogelijk is. Dat maakt de kans op ongelukken groter en brengt de gemeente in een aansprakelijke positie. Namens de ChristenUnie stelde Nico van der Horst voor om eerst schoon schip te maken met Rederij Triton. Als de wethouder goede afspraken met Triton heeft gemaakt vervallen de bestaande problemen en ontstaat er ruimte om er in en rond het Prins Hendrikkanaal gelijk iets moois van te maken, inclusief de gewenste sloepenhaven. Dan kan de ChristenUnie ook achter het voorstel staan. Dit voorstel werd door de hele commissie gesteund en vervolgens door Wethouder Vingerling overgenomen. Na behandeling van dit agendapunt werd in de hal van het gemeentehuis de discussie tussen de wethouder en de Triton vertegenwoordigers al heropend.

admin

Posts

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.