Interpellatieverzoek drugsoverlast geweigerd door coalitie

admin —  30 januari 2010

Het komt niet vaak voor dat er in Katwijk een interpellatiedebat wordt aangevraagd. In deze periode was het afgelopen donderdag de eerste keer. Dat zo’n verzoek door een gemeenteraad wordt geweigerd is helemaal bijzonder en ook dit unicum mochten we beleven.

Half januari zocht een bewoner van de Dahliastraat contact met de pers en de politiek. Onderwerp was de aanhoudende overlast o.a. als gevolg van het drugsgebruik van één van de bewoners. De ChristenUnie heeft zich in dit dossier verdiept en gezocht naar mogelijke oplossingen. Eén van de pijnpunten in het dossier was de onmacht van de bewoners tegenover de betrokken instanties. Er werd veel overlegd met elkaar maar terugkoppeling naar bewoners was minimaal. Deze voelden zich dan ook behoorlijk in de steek gelaten. Voor de ChristenUnie was dit onbegrijpelijk aangezien de gemeenteraad nog geen twee jaar had vastgesteld dat de bestrijding van overlast als gevolg van drank- en drugsgebruik prioriteit had.

Dat heeft de ChristenUnie doen besluiten om naar het middel van interpellatie te grijpen. Een interpellatie is een politiek middel om de reguliere agenda te doorbreken om zodoende over actuele zaken te spreken. Het is een manier om de burgemeester of een wethouder ter verantwoording te roepen.

Na een zorgvuldige voorbereiding was de verrassing dan ook groot toen enkele minuten voor de vergadering de collegepartijen aankondigden dat ze dit verzoek zouden weigeren. Het argument was dat ‘ze meer tijd nodig hadden om het voor te bereiden’, een flinterdun argument. Het ging hier per slot van rekening slechts om het stellen van enkele vragen aan de burgemeester? Het leek er eerder op dat CDA, SGP en GB andere argumenten hadden die niet werden uitgesproken. De oppositie moest niet zeuren. “De meerderheid beslist nu eenmaal”, luidde de schijnbaar democratische maar eerder dictatoriale conclusie van de coalitie.

Dit is teleurstellend want nu gaat er kostbare tijd verloren. De burgemeester had ons diezelfde avond nog kunnen inlichten en toezeggen om handelend op te treden. Nu kan de raad zich hier formeel pas in de volgende raadsvergadering over uitspreken, een maand later.

Wat was nu de echte reden van de coalitiepartijen om dit verzoek te blokkeren? Eigenlijk is dat niet eens relevant. Een ieder mag zichzelf wegen en oordelen of hij of zij integer heeft gehandeld in dit debat. Eén ding is niet te ontkennen. Na de woningbouwcorporatie, de GGZ, de politie en de gemeente heeft ook de politiek zich geschaard in het rijtje instanties dat zich betrokken voelt bij de klacht van de bewoners van de Dahliastraat. “We zijn bezig met uw klacht, u hoort nog van ons…” Laten we hopen dat we met elkaar de komende tijd het belang van deze bewoners boven het eigen belang kunnen plaatsen. Dat is het enige dat ze van ons vragen.

admin

Posts

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.