Glas belangrijk voor FloraHolland

admin —  15 januari 2010

assets/Uploads/_resampled/SetWidth300-bloemen.jpg

Op de stelling van het Witte Weekblad dat FloraHolland alleen kan overleven met glas in de buurt hebben de politieke partijen hun reactie gegeven. De ChristenUnie was het eens met deze stelling. FloraHolland is een robuuste onderneming, die wel een stootje kan hebben. Maar inderdaad, de aanwezigheid van glastuinbouw in de directe omgeving is een belangrijke factor voor het floreren van de veiling. Veelvormige economische bedrijvigheid en innovatie zijn voorwaarden voor een sterke sierteeltsector met FloraHolland als economisch kruispunt. Het is om die reden dat Katwijkse politieke partijen zich sterk maken voor ruimte voor nieuwe en innovatieve glastuinbouwbedrijven. Het blijkt echter een moeizaam proces om hiervoor (provinciaal) draagvlak te krijgen. De ChristenUnie houdt vast aan Zijlhoek/de Woerd in Valkenburg als glastuinbouwlocatie, zeker zolang er geen reële alternatieven worden geboden.

admin

Posts

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.