ChristenUnie: voorkomen Katwijkse traumatram verantwoordelijkheid politiek

admin —  14 januari 2010

assets/_resampled/SetWidth300-rglopening8.jpg

De Commissie Ruimte van de Katwijkse gemeenteraad behandelde 13 januari 2010 het Nader Onderzoek inzake de Rijn Gouwe Lijn (RGL). De ChristenUnie acht zich gebonden aan het besluit om de RGL door het centrum van Katwijk aan te leggen. Tegelijkertijd hield ChristenUnie raadslid Jaap Oudes het College voor dat integraal onderdeel van het genomen besluit is dat eerst de “verantwoorde inpasbaarheid” moet blijken. Het besluit van juni 2009 is op initiatief van de ChristenUnie juist op dit punt aangescherpt. Het Nader Onderzoek leverde naar het unanieme oordeel van de commissie volstrekt onvoldoende basis om die verantwoorde inpasbaarheid te constateren. Er leefde verbazing in de Commissie over het feit dat het College op grond van dit onderzoek wel voorstelde om de Bestuursovereenkomst met de Provincie te tekenen.

De ChristenUnie wees het College op de verantwoordelijkheid die het gemeentebestuur hier heeft. Het mag niet meer zo zijn dat de politiek besluiten neemt waarvan de consequenties in redelijkheid niet kunnen worden overzien. “Amsterdam heeft een Noord-Zuid lijn debacle, Den Haag ken zijn “blunderput” maar wij moeten voorkomen dat Katwijk een traumatram krijgt.”

Wethouder de Jong schikte zich naar de politieke realiteit en nam de suggestie van Oudes over om het Nader Onderzoek te verdiepen. Tegelijkertijd neemt de gemeenteraad een adviserend ingenieursbureau in de arm om de raad te ondersteunen in haar oordeelsvorming. De gedachte van Wethouder de Jong om dit binnen twee weken af te ronden werd door de Commissie resoluut van de hand gewezen. De ChristenUnie stelde dat zorgvuldige onderbouwing voorop moet staan en als dat tijd moet kosten dan is dat maar zo. Het College is het eens met de raad en gaat nu overleggen met de Provincie over de uitvoering van dit besluit.

admin

Posts

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.