ChristenUnie stelt vragen over kapotvaren ijsvloer

admin —  12 januari 2010
assets/_resampled/SetWidth300-schipdoorijs.jpg

Hoewel het door officiële instanties wordt afgeraden wordt er – als gevolg van de aanhoudende vorst – in de regio volop op open-water geschaatst. Zo werd er sinds vrijdag al geschaatst op de Kagerplassen en heeft onze fractie geconstateerd dat er ook al op het Oegstgeesterkanaal door de eerste mensen werd geschaatst. We zitten dan ook aan de vooravond van een bereikbaar Katwijk over het ijs vanuit het achterland. Aangezien het schaatsen een sociale ontmoetingsplek en een echt volksfeest is, draagt dat bij aan een positieve sfeer in onze gemeente.

Tot onze schrik is op dezelfde dag als dat er al op het Oegstgeesterkanaal werd geschaatst, het additioneel kanaal en de oude Rijn zijn opengevaren. De gemeente Katwijk heeft hiervoor ook de brug geopend. Dat is teleurstellend om meerdere redenen. Met langdurige vorst in het vooruitzicht i.c.m. beperkte sneeuwval in onze regio zijn de mogelijkheid op een mooie ijsvloer verkeken. Er kan schade aan aangemeerde (woon)boten worden veroorzaakt, maar bovenal hadden hier ernstige ongelukken kunnen gebeuren met de eerste schaatsers op het ijs.

Mogelijk dat in een dergelijke situatie, aanwezigheid van een behoorlijke ijsvloer in combinatie met aanhoudende vorst, een vaarverbod ingesteld zou kunnen worden.
Daarom heeft de ChristenUnie de volgende vragen aan het college gesteld:

1. Was het college op de hoogte van een (zeer binnenkort) begaanbare ijsvloer in combinatie met het openvaren van de Oude Rijn en het Additioneel kanaal?;
2. Wie is verantwoordelijk indien hierdoor ongelukken en/of schade wordt veroorzaakt?
3. Wat is uw mening over het in deze fase van de vorstperiode openvaren van het kanaal?
4. Wat zijn de mogelijkheden van de gemeente Katwijk om in te grijpen in dergelijke situaties door bijvoorbeeld een vaarverbod af te kondigen of de (Sandtlaan) brug niet meer te openen?;
5. Welke afwegingen spelen een rol bij het al dan niet instellen van een vaarverbod?
6. Heeft het college instrumenten in handen om het dit openvaren tegen te houden?
7. Bent u bereid om in overleg met (andere) bevoegde instanties (bijv. Hoogheemraadschap en/of HollandRijnland) hierover afspraken te maken?

Erna, niets anders dan open water.

— foto’s: Bert van Rijn

admin

Posts

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.