Klaas Jan van der Bent lijsttrekker ChristenUnie Katwijk

admin —  7 december 2009

De ledenvergadering van de ChristenUnie heeft de nieuwe kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 vastgesteld. De lijst wordt aangevoerd door Klaas Jan van der Bent. Hij is inmiddels al weer acht jaar raadslid en heeft de afgelopen periode het stokje van Hans ten Hove als fractievoorzitter overgenomen. Hij heeft ruime ervaring opgedaan op de gebieden ruimtelijke ordening, financiën en bestuur.

Het bestuur heeft gezocht naar een samenstelling die gekenmerkt wordt door bestuurlijke stabiliteit en talentvolle vernieuwing. Daarnaast is goed gekeken naar een gezonde verdeling van mannen en vrouwen, jong en ervaren en vertegenwoordiging vanuit de verschillende kernen. Met tevredenheid wordt het resultaat dan ook gepresenteerd.

De bestuurlijke stabiliteit kan worden gegarandeerd doordat een flink deel van de huidige fractie bereid is gevonden zich nogmaals verkiesbaar te stellen. De raadsleden Atie Kuijt(2), Claudia Noort (3) en Nico van der Horst (6) brengen vele jaren aan bestuurlijke ervaring mee. In die tijd hebben ze zich onderscheiden met vele onderwerpen op allerlei beleidsterreinen. Deze ruime ervaring wordt nog eens aangevuld met Henk Noordhuis (4), die voor de fusie al acht jaar actief was als raadslid in de gemeente Katwijk.

Twee gezichten van de huidige fractie zullen we moeten missen. Jaap Oudes en Anne Post hebben aangegeven niet bij de eerste verkiesbare plaatsen te willen staan. Jaap Oudes is zo’n twintig jaar op verschillende manieren actief betrokken bij de Katwijkse politiek. Hij heeft er voor gekozen om de komende raadsperiode op adem te komen. Anne Post gaat na acht jaar gemeenteraad een nieuwe maatschappelijke uitdaging aan en heeft er om die reden voor gekozen de komende periode niet actief terug te keren in de politiek. Met dankbaarheid wordt teruggekeken op de indrukwekkende wijze waarmee zij zich voor de ChristenUnie in de Katwijkse (en voorheen Rijnsburgse) gemeenteraad hebben ingezet.

Naast de bestuurlijke continuïteit is ook vernieuwing gevonden. Het bestuur is trots om bij de eerste tien posities op de lijst de namen van John Zuijderduijn (5), Gerard Mostert jr. (7), Gert Varkevisser (8), Annemarie Haasnoot (9) en Ton de Vries (10) te mogen plaatsen. Kandidaten met een grote betrokkenheid in de gemeente die zich verbonden voelen met het werk van de ChristenUnie. De twintigjarige Gerard Mostert jr. uit Rijnsburg loopt grote kans het jongste raadslid te worden.

Met deze lijst gaat de ChristenUnie vol vertrouwen de komende verkiezingen tegemoet.

De eerste tien kandidaten van de ChristenUnie kandidatenlijst:
1. Klaas Jan van der Bent
2. Atie Kuijt-van den Oever
3. Claudia Noort-Verhoeff
4. Henk Noordhuis
5. John Zuijderduijn
6. Nico van der Horst
7. Gerard Mostert jr.
8. Gert Varkevisser
9. Annemarie Haasnoot
10. Ton de Vries

admin

Posts

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.