Katwijkse economie moet zich breder ontwikkelen

admin —  8 december 2009

Op de valreep van deze Collegeperiode heeft Wethouder Binnendijk het Economisch Beleidsplan Katwijk gepresenteerd. Het beleidsplan geeft door de 14 genoemde stellingen een brede bundeling van allerlei aspecten met betrekking tot de Katwijkse economie en de mogelijkheden om tot verbetering te komen. De ChristenUnie acht die brede bundeling, gecombineerd met de matige uitwerking en concretiseringen en het ontbreken van financiële middelen de zwakte van dit beleidsplan. Echte keuzes kunnen nu niet worden gemaakt.

De ChristenUnie ziet als voornaamste doel van het Economisch Beleidsplan om tot grotere spreiding in de economische bedrijvigheden te komen, ook wel economische diversificatie genoemd. Katwijk kent enkele belangrijke economische pijlers zoals het economisch cluster rond de bloementeelt en -export, de groenteverwerkingsbedrijven en de visverwerking. Deze sectoren moeten blijvend gesteund worden. Echter met de onderzoekers is de ChristenUnie van mening dat Katwijk relatief veel werkgelegenheid bezit in deze ‘traditionele’ sectoren, de sectoren waaruit juist banen verdwijnen. Zo heeft zich in Katwijk bijvoorbeeld in de periode 2002-2006 een daling van de werkgelegenheid met 6% voorgedaan. Katwijk heeft weinig andere pijlers om op te steunen.

De ChristenUnie vindt het daarom belangrijk om economische sectoren met een ander profiel te stimuleren zodat er op termijn een betere economische balans komt. We denken, ingeklemd tussen Bio-science (Leiden) en het Space Business Parc (Noordwijk), daarbij aan (innovatieve) bedrijven, die werkgelegenheid bieden aan onze inwoners met een hogere opleiding. De praktijk is nu dat veel hoogopgeleiden (ver) buiten Katwijk werk moeten vinden. Hierdoor vertrekken hoger opgeleiden uit Katwijk hetgeen ook leidt tot een relatief laag aantal hoger opgeleiden in Katwijk (14% t.o.v 32% landelijk).

Wethouder Binnendijk heeft het Economisch Beleidsplan weer meegenomen naar het College om de opmerkingen van de politieke partijen te verwerken. Andere partijen willen bijvoorbeeld (nog) meer aandacht voor het toerisme (GemeenteBelangen) of de glastuinbouw (CDA), en eigenlijk ook voor de meeste andere aspecten. In februari 2010 zal de gemeenteraad de discussie hierover afronden. De ChristenUnie denkt dat om echt iets te bereiken het nodig is dat de gemeente enkele speerpunten kiest en daar voluit voor gaat.

admin

Posts

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.