De Westerbaan

admin —  22 september 2009

De fractie van de ChristenUnie wil u graag informeren over ons standpunt inzake de afsluiting van de Westerbaan; in de pers hebt u daarover al wat kunnen lezen. Wij geven er de voorkeur aan om dat nu te doen, na de discussie in de Commissie Ruimte en nadat we door het College geïnformeerd zijn over de ontwikkelingen na de afsluiting op 26 augustus jl..

De ChristenUnie vindt het pijnlijk om te zien hoe de partijen die de verantwoordelijkheid dragen voor de vorming van dit college en haar programma – CDA, Gemeentebelangen en SGP – met die verantwoordelijkheid omgaan inzake de Westerbaan. In plaats van elkaar te zoeken om een oplossing dichterbij te brengen, zoekt het CDA – met de SGP in het kielzog – een meerderheid buiten de coalitie met een ronkend persbericht; Gemeentebelangen flyert de hele Zanderij om de potentiële kiezer van haar eigen gelijk te overtuigen. Daar schiet niemand iets mee op, de bewoners van de Zanderij wel in de laatste plaats.

De ChristenUnie is voorstander van de Westerbaan als 3e ontsluitingsweg van Katwijk. Door allerlei ingewikkelde oorzaken is het het College echter nog niet gelukt de uiteindelijke ontsluiting tot stand te brengen. De tijdelijke oplossing via de Cantineweg is na 5 jaar wettelijk niet langer mogelijk. Gesteund door de Commissie Ruimte – zeker ook door de ChristenUnie – heeft het College daarom met tegenzin moeten besluiten om de Westerbaan voorlopig af te sluiten. Dat geeft overlast en de ChristenUnie heeft volledig begrip voor de bewoners in de Zanderij die daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee zijn.

Wij vinden dat er al het mogelijke moet gebeuren om die overlast te beperken o.a. door een goed toezicht en handhaving, wat ons door het College ook werd toegezegd. De ChristenUnie blijft bij haar standpunt dat het niet zo kan zijn dat nota bene de overheid zich aan de wet niet stoort en dus de afsluiting maar weer ongedaan maakt. Dat zou de positie van de gemeentelijke overheid als handhaver volkomen ongeloofwaardig maken. Wij hebben aangegeven geen gemakkelijke oplossingen te zien voor dit slepende verkeersprobleem. CDA, SGP en VVD vroegen het College om een zgn. “gedoogbesluit” te nemen, een uitzonderlijke mogelijkheid in situaties dat het resultaat van naleving van de (milieu)wet tot onredelijke situaties leidt. Daarop was ook hun persbericht gebaseerd, waarmee naar de mening van de ChristenUnie de verwachting werd gewekt dat er dus wel mogelijkheden waren om de Westerbaan open te houden. Het werd echter al snel duidelijk dat het College ook hierin geen mogelijkheden zag om tot intrekking van het verkeersbesluit te komen.

Inmiddels heeft de voorzieningenrechter uitgesproken dat de gemeente in redelijkheid tot dit verkeersbesluit kon komen en de eis van een Zanderij inwoner om openstelling af te dwingen afgewezen. Daarmee zijn we weer bij af, en de inwoner die naar aanleiding van het persbericht zijn hoop op CDA, SGP en VVD had gevestigd een illusie armer.

admin

Posts

Poll

Heeft u andere ideeën over het cultuurhuis? Discussieer met ons mee op onze Facebookpagina of laat uw reactie achter op deze website.