Bij de realisatie van de nieuwbouw woningen aan de Haringkade is een speeltuin aangelegd. Door de hoge kade en de open verbinding met het water, direct grenzend aan de speelplek, wordt deze als onveilig ervaren door ouders.

De speeltuin is bedoeld voor kinderen van 8 jaar en ouder, maar trekt logischerwijs ook jonge kinderen uit de wijk aan. ChristenUnie raadslid Geesje Haasnoot: “Kinderen spelen graag met andere kinderen. Daarvoor zijn speelplaatsen een soort verzamelplek. Er moet daarom goed worden nagedacht over de veiligheid rond een speelplek. In dit geval is zowel voor het hoogteverschil tussen de kade en de stoep als voor de waterkant geen veilige afscheiding gerealiseerd. Voor jonge kinderen leidt dit tot gevaarlijke situaties.”


Omwonenden hebben verschillende keren contact gehad met de gemeente en hun zorgen geuit. Ook de wijkagent is langs geweest om de situatie te bekijken. Dit heeft tot dusver niet geleid tot aanpassing van de situatie. De ChristenUnie heeft vragen gesteld om het college van burgemeester en wethouders te verzoeken met bewoners in gesprek te gaan en de veiligheid rond de speelplek te verbeteren.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kinderen buiten spelen. “Buiten spelen is heel gezond en goed voor de ontwikkeling van kinderen. Natuurlijk hebben jonge kinderen hierbij toezicht nodig. Dat neemt niet weg dat de gemeente moet zorgen voor een veilige omgeving rond aangelegde speelplaatsen.” Aldus Geesje Haasnoot.

Op dinsdag 6 februari bezocht een delegatie van de ChristenUnie de kringloopwinkel van Stichting Help ons Helpen in Katwijkerbroek. Door het inzamelen en verkopen van bruikbare goederen zet deze hulporganisatie zich in voor mens en milieu. De stichting hanteert schappelijke prijzen en voorziet mensen van mooie spullen, die door allerlei personen aan de stichting worden gedoneerd.

Met de verkoop van tweedehands spullen financieren ze wereldwijd activiteiten en projecten gericht op bestrijding van armoede en verspreiding van het evangelie. ‘De kringloopwinkel wordt gerund door uitsluitend vrijwilligers. In totaal zijn dat maar liefst 30 mensen’, zo vertelt voorzitter Pieter-Jan Noteboom.

De opbrengst van de kringloopwinkel gaat onder andere naar projecten in Roemenië, India, Nepal en Malawi. Zo worden in Roemenië kansarme gezinnen en bejaarden ondersteund. In Nepal wordt voorzien in schoon drinkwater en verspreiding van Bijbels. Dekens, medicijnen en voedsel worden uitgedeeld in India.

De ChristenUnie kijkt terug op een werkbezoek bij een organisatie waar een aantal verschillende maatschappelijke doelen samenkomen, zoals duurzaamheid en armoedebestrijding. De ChristenUnie is dankbaar voor deze mooie hulporganisatie in Katwijk die wordt gerund door zeer betrokken vrijwilligers.

Op maandag 29 januari werd ChristenUnie Katwijk hartelijk ontvangen door schoolleider Piet Keijzer van Limes Praktijkonderwijs. Sinds vijf jaar is de school in de Coligny te vinden. Op dit moment heeft de school 248 leerlingen in de leeftijd van elf tot en met achttien jaar.

Bij Limes Praktijkonderwijs staan persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke vaardigheden en het toewerken naar een arbeidsplaats centraal. Ook werkt de school samen met een stagebureau en met werkgevers. “Op deze manier leiden we leerlingen toe naar een werkplek”, aldus de schoolleider.

De leerlingen stromen binnen vanuit het (speciaal)basisonderwijs. De zijinstroom via het VMBO wordt soms als lastig ervaren. “Leerlingen kunnen gedemotiveerd zijn. Daarom heeft iedere leerling een individueel plan dat ook door de leerling zelf wordt opgesteld”, vertelt Piet Keijzer.

Tijdens het werkbezoek ontmoette ChristenUnie Katwijk leerlingen die kookles kregen en de lunch voorbereidden voor de kantine. Tijdens de les metaal- en houtbewerking knapten de leerlingen een oude auto op die ook daadwerkelijk verkocht zal worden. Piet Keijzer vertelt dat de leerlingen worden onderwezen in werk dat aansluit bij het lokale aanbod. “Het doel is altijd dat ze in de toekomst hun eigen brood kunnen verdienen.”

De Limes heeft het predicaat Excellente School. Deze is bedoeld voor scholen met bijzondere kwaliteiten en voor scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Het belangrijkste doel is de kwaliteit zichtbaar te maken en over te dragen. Dit predicaat heeft vaak een positief effect op de school, het team en de leerlingen. “Leraren moeten sterk in hun schoenen staan om goed om te kunnen gaan met de leerlingen. Maar bij Limes Praktijkonderwijs werken gepassioneerde mensen met hart voor de leerlingen”, aldus schoolleider Piet Keijzer.

Vanmorgen was de ChristenUnie te vinden in Katwijk aan de Rijn en in de Hoornespassage en deelde fietslampjes uit.

In Katwijk fietsen heel veel mensen, jong en oud. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Fietsen is gezond, je hebt beweging, is goed voor het milieu en houdt je vitaal.  Veiligheid is daarbij wel heel belangrijk. Zonder licht fietsen in het donker is geen optie. Daarom de lichtjes van de ChristenUnie.

Natuurlijk kwamen er ook heel andere facetten rondom fietsen aan de orde. Daarop komen we terug in een volgende actie.

 

 

 

 

ChristenUnie Katwijk bracht maandag 29 januari met tien kandidaten een werkbezoek bij Heemskerk Fresh & Easy aan de Vinkenweg in Rijnsburg. De directieleden Cor Heemskerk, Jantine Star en Peter van Duijvenbode ontvingen ons hartelijk en praatten ons bij. Heemskerk is met 900 medewerkers (900 specialisten volgens het bedrijf) één van de grote werkgevers in de regio. Het groen-rode beeldmerk op hun 80 vrachtcombinaties is een vertrouwd beeld op de wegen. Ze rijden overigens bewust al niet meer door de Brouwerstraat vanwege de verkeersveiligheid in het dorp.

Het familiebedrijf dat in 1960 werd opgericht, is ooit begonnen als soepgroentensnijder. Nu is het in de loop der tijd uitgegroeid tot een leverancier van altijd verse groente, fruit en maaltijdsalades die in talloze supermarkten te vinden zijn. Het bedrijf speelt altijd in op de veranderende en toenemende vraag naar gemaksmaaltijden en gezondere voeding. Deze Katwijkse werkgever is samen met enkele anderen onderscheidend gebleken in een markt waar vroeger 20 tot 30 leveranciers opereerden. Dit hebben zij gedaan door de markt te volgen en de supermarkten daarin te ondersteunen. Uiteindelijk vormen kwaliteit (“goede spullen”) en betrouwbaarheid de basis voor het succes van Heemskerk en daar wil het bedrijf vooral aan vasthouden. Verder lezen…

Katwijk raakt steeds verder volgebouwd. De schaarse groene plekjes worden gebruikt om nieuwe woningen te bouwen. Waarom? Omdat er veel vraag is naar woningen in onze gemeente en in onze regio.

De gemeente heeft een belangrijke rol om te zorgen dat jongeren en ouderen, gezinnen en alleenstaanden een woning kunnen vinden. Bij de bespreking van de Regionale Woonagenda afgelopen weken, heeft de ChristenUnie zich hard gemaakt om vooral te bouwen voor de eigen woningbehoefte. Terwijl de druk op de woningmarkt toeneemt moet niet alleen Katwijk woningen bouwen, maar hebben onze buurgemeentes ook een taak om de druk op de woningmarkt te verlichten.

Want wanneer we bouwen moeten dat wel woningen zijn die passen bij de behoefte van ónze inwoners. Wat de ChristenUnie betreft bouwen we niet voor Leiden en Oegstgeest.

Vorig jaar stelde de ChristenUnie voor om een deltaplan woningbouw te ontwikkelen voor Katwijk. Dat Deltaplan gaat er dit jaar komen wat de ChristenUnie betreft. Oude wijken moeten worden opgeknapt en met de schaarse grond moet slim worden omgegaan zodat er ruimte is voor groen én woningen. Vooral in het goedkope en betaalbare segment moeten er woningen worden gebouwd.

Wanneer we woningen bouwen liggen er ook kansen. Alle woningen die nu worden gebouwd moeten, wat de ChristenUnie betreft, energieneutraal en gasloos worden opgeleverd. Als we dat niet doen gaan we de duurzaamheidsopgave die we hebben niet halen. Want ook op de woningmarkt kunnen we werken aan een duurzamer Katwijk waarin we zorg dragen voor de schepping. Die kans mogen we niet laten lopen.

De ChristenUnie wil woningen bouwen voor jongeren én ouderen, voor gezinnen én alleenstaanden. Door dat slim en duurzaam te doen, bouwen we aan een sterke samenleving. Nu en in de toekomst.

Afgelopen zomer kreeg de ChristenUnie een signaal zowel vanuit de bevolking als vanuit de ambulance dienst dat er vaker fietsongevallen zijn op de Boulevard. De opstaande stoeprand zou de veroorzaker zijn. Dit was voor de ChristenUnie aanleiding om een aantal informatieve vragen te stellen die niet geleid hebben tot een aanpassing van het fietspad.

Een paar weken geleden bereikte ons weer een bericht van een fietsongeval. Deze was wel degelijk het gevolg van de hoge stoeprand langs het fietspad. Om meer aandacht te krijgen voor deze fietsongevallen is het belangrijk om te weten om hoeveel ongevallen het gaat. Met medewerking van RAV Hollands Midden en de Politie heeft de ChristenUnie intussen inzage in een aantal geregistreerde fietsongevallen op de Boulevard. In 2016 zijn er acht registraties geweest van fietsongevallen op de Boulevard, terwijl in 2017 er 14 fietsongevallen zijn geregistreerd. Tel daarbij de valpartijen van mensen die gelijk naar huis of naar de dokter gaan, dan liegen deze cijfers er niet om. Ook heeft de ChristenUnie vastgesteld dat het fietspad aan de zeezijde over de hele lengte van de Boulevard op een wisselende wijze is ingericht. Deze onduidelijkheid wekt discussie en afwijkend/verrassend verkeersgedrag in de hand, wat niet bijdraagt aan de veiligheid. De ChristenUnie heeft de volgende vragen. Verder lezen…

De ChristenUnie heeft haar verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Onder de titel ‘Waardevol voor Katwijk’ wil de ChristenUnie geloof een stem geven. ‘We hebben drie speerpunten voor de komende verkiezingen’, aldus lijsttrekker Gerard Mostert jr. “Ten eerste willen we dat de zorg in Katwijk de komende jaren goed en dichtbij is. Dat mag wat ons betreft best geld kosten. Daar doen we niet benauwd over.” Een ander speerpunt van de partij is de schepping. “We hebben de aarde in bruikleen gekregen en daar moeten we goed voor zorgen.” Derde speerpunt is het bouwen van woningen voor jongeren en ouderen, voor gezinnen en alleenstaanden. “Door dat slim en duurzaam te doen, bouwen we aan een sterke samenleving. Nu en in de toekomst.”


Verschil maken
Volgens Mostert jr. stemmen mensen ChristenUnie omdat de partij de afgelopen jaren heeft laten zien dat het een betrouwbare, christelijke partij is en bereid om verantwoordelijkheid te dragen. “Wij kunnen het verschil maken in de Katwijkse samenleving.” De ChristenUnie zorgt er volgens Mostert voor dat Katwijk zichzelf blijft, dat de gemeente niet stil blijft staan en klaar is voor de toekomst van onszelf en die van onze kinderen. “We willen een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Waar tijd en ruimte is om te zorgen voor familie en naasten.”

Luisteren
De ChristenUnie heeft twee sterke wethouders en goede raadsleden geleverd na de laatste gemeenteraadsverkiezingen. “We hebben een goede lijst met bekwame mensen voor de nieuwe raadsperiode’’. In de komende maanden gaat de partij naast het gewone raadswerk, een drukke campagneperiode tegemoet. Met veel debatten en ruimte voor gesprek met de inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. “Dit doen we niet alleen om mensen te overtuigen op de ChristenUnie te stemmen, maar juist ook om naar hen te luisteren”, aldus Mostert jr. “Wij hebben veel zin in de campagne.”

Lees het volledige verkiezingsprogramma hier: verkiezingsprogramma 2018 – 2022 van de ChristenUnie “Waardevol voor Katwijk”. Aantal downloads: 240

Nu de voltooiing van het nieuwe zwembad Aquamar steeds dichterbij komt, moet ook de herinrichting van de omgeving van Aquamar geregeld worden. Het gaat dan over het marktplein, de entree naar het zwembad en de Triumfatorkerk, horeca en een fraaie speeltuin. De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag hiervoor “groen licht” gegeven. Jaap Oudes van de ChristenUnie zegt: “Met dit besluit komt er concreet zicht op wat een mooi stukje Katwijk gaat worden, een impuls voor de wijk. Ons nieuwe zwembad – op zichzelf al een prachtige voorziening – gaat ingebed worden in een mooie omgeving die voor veel doelen gebruikt kan worden.”

De ChristenUnie had wel enkele kritische noten. Ondanks veel aandacht van de gemeente voor participatie van burgers, kregen bewoners van de Piet Heinlaan t.o. het marktplein onvoldoende ruimte om voor hun belangen op te komen. Zij willen geen bomen tegenover hun huizen en zijn bang voor schaduwwerking. Op verzoek van de gemeenteraad kreeg het overleg een nieuwe impuls, waardoor mogelijk nog wat extra aan de bezwaren van deze bewoners tegemoet kan worden gekomen. Overigens koos de ChristenUnie wel voor een met mooie, groene bomen omzoomd marktplein om het zo de gewenste indrukwekkende uitstraling mee te geven.


Samen met Gemeentebelangen heeft de ChristenUnie het initiatief genomen om vijf 40 jaar oude zwarte dennen te behouden. De gemeente was van plan deze dennen te kappen omdat ze niet in het inrichtingsplan zouden passen. De ChristenUnie vindt dat met dergelijke markante bomen die nog generaties mee kunnen veel nadrukkelijker rekening had moeten worden gehouden in het inrichtingsplan. De voltallige gemeenteraad steunde dit initiatief en gaf de wethouder opdracht om met een alternatieve inrichtingsschets te komen waarbij de dennen behouden blijven.

De gemeente Katwijk start een onderzoek naar een verbod voor vrachtverkeer in de Rijnsburgse Brouwerstraat. In de Brouwerstraat wordt nog steeds te hard gereden. Daarnaast zorgen de vele vrachtwagens door de straat voor overlast en een onveilig gevoel. Met de aanleg van de rotonde op de Noordwijkerweg, pas geopend door wethouder Klaas Jan van der Bent, is dit het juiste moment voor het onderzoek naar een vrachtwagenverbod, dat een verbetering van de verkeerssituatie dichterbij moet brengen.

‘De ChristenUnie vindt een goede verkeersdoorstroming belangrijk. Dat mag echter niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid. Door nu een vrachtwagenverbod te onderzoeken werken we aan een veilig en bereikbaar Rijnsburg’ aldus raadslid Ton de Vries.

Belangrijk bij het onderzoek naar een vrachtwagenverbod door de Brouwerstraat is dat ook ondernemers en omwonenden worden meegenomen in het onderzoek. Samen kunnen we Rijnsburg veilig maken!